Daugiafunkcinio, UV-VIS-NIR spektrometrija grįsto, tvaraus precizinės sėjos technologinio proceso valdymo modelio sukūrimas


LMT_ESFIVP2.jpg picture
Title
Daugiafunkcinio, UV-VIS-NIR spektrometrija grįsto, tvaraus precizinės sėjos technologinio proceso valdymo modelio sukūrimas
Code
01.2.2-LMT-K-718-03-0041
Coordinator / VDU Representative
Start Date
2020-09-21
Expected Completion
2023-09-01
Status
Vykdomas
Invitation / order of economic subject
Ne
Scope
Nacionalinis
Site
https://esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/paraiskos_ir_projektai/daugiafunkcinio-uv-vis-nir-spektrometrija-gristo-tvaraus-precizines-sejos-technologinio-proceso-valdymo-modelio-sukurimas

Projekto tikslas – sukurti moksliniais tyrimais, telemetrinėmis sistemomis ir daugiafunkciniais UV-VIS-NIR spektrometrijos metodais pagrįstą žieminių kviečių precizinės sėjos technologinio proceso valdymo modelį.

Projekto veiklos: 1. Ištirti precizinės sėjos pagal kintamą normą ir gylį technologinį procesą, nustatyti jo efektyvumą ir įvertinti energetinio, aplinkosauginio, agronominio ir ekonominio naudingumo rodikliais; 2. Naujo žieminių kviečių precizinės sėjos technologinio proceso valdymo modelio sukūrimas ir išbandymas realiomis lauko sąlygomis.

Svarbiausias projekto rezultatas – kompleksinis precizinės sėjos technologinio proceso valdymo modelis, apjungiantis kintamą sėjos normą ir kintamą sėjos gylį. Toks daugiafunkciniais metodais grįstas precizinės sėjos technologinio proceso valdymo modelis būtų unikalus, turintis komercinį potencialą, o tai ypatingai svarbu žemės ūkio technologiniam progresui, aplinkos tvarumui ir ekonomikos stabilumui.

Projektas finansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“.

T - Technologijos mokslai / Technological sciences
Loading... 22 0 1000 0 false