Augalininkystės gamybos procesų valdymas sumaniosiomis inžinerinėmis sistemomis


KPF_NMA.jpg picture
Title
Augalininkystės gamybos procesų valdymas sumaniosiomis inžinerinėmis sistemomis
Code
14PA-KK-18-1-03468-PR001
Coordinator / VDU Representative
Racionalus išteklių valdymas naudojant telemetrines sistemas padeda ne tik optimizuoti sėklos ir trąšų naudojimą, mažinti herbicidų ir pesticidų kiekius, bet pasiekti didesnį degalų sunaudojimo efektyvumą, kas leidžia sumažinti anglies pėdsakus dirvoje. Tinkamas šių procesų valdymas – vienas iš būdų mažinti degalų sąnaudas, gaminamos produkcijos savikainą, poveikį aplinkai ir didinti ūkių konkurencingumą.
T - Technologijos mokslai / Technological sciences
Sumaniosios inžinerinės sistemos
Augalininkystės gamybos procesai