Žemės ūkio apskaitos, finansų ir melioracijos kompetencijų tobulinimas siekiant žemės ūkio verslo subjektų veiklos efektyvumo ir konkurencingumo didinimo


KPF_NMA.jpg picture
Title
Žemės ūkio apskaitos, finansų ir melioracijos kompetencijų tobulinimas siekiant žemės ūkio verslo subjektų veiklos efektyvumo ir konkurencingumo didinimo
Code
14PM-KK-18-1-03441-PR001
Coordinator / VDU Representative
Start Date
2018-12-31
Expected Completion
2020-12-15
Status
Baigtas
Invitation / order of economic subject
Ne
Scope
Nacionalinis
Projekto tikslas- suteikti mokymų kursų dalyviams naujausių mokslo žiniomis ir inovacijomis grįstų vadybinių ir technologinių žinių bei ugdyti gebėjimus, padedančius prisitaikyti prie besikenčiančių rinkos sąlygų ir didinti mokymų kursų dalyvių konkurencingumą. Projekto veiklos: 1) Atnaujinti neformaliojo mokymo programas, pagal kurias bus vykdomi mokymai. 2) Parengti metodinę ir dalomąją medžiagą mokymų kursų dalyviams; 3) Pravesti 147 mokymo kursus ūkininkams, jų partneriams, ūkio darbuotojams, kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės, maisto ir miškų ūkio veikla, taip pat kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantiems žemės valdytojams, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojams, amatininkams.
S - Socialiniai mokslai / Social sciences
T - Technologijos mokslai / Technological sciences
Loading... 22 0 1000 0 false