Tvarių pienininkystės ūkių tipinių fermų modelių sukūrimas, rekomenduojamų sprendimų mokslinis ir ekonominis pagrindimas


zum_logo.png picture
Title
Tvarių pienininkystės ūkių tipinių fermų modelių sukūrimas, rekomenduojamų sprendimų mokslinis ir ekonominis pagrindimas
Code
E-02-42/19
Coordinator / VDU Representative
Projekto tikslas – parengti pienininkystės ūkiui tipinių fermų modelius, pritaikant tvaraus ūkininkavimo sistemas, mažinančias klimato kaitos poveikį, užtikrinant gyvūnų gerovės, sveikatingumo, aplinkosaugos standartų įgyvendinimą, ir jų ekonominio vertinimo instrumentą.
S - Socialiniai mokslai / Social sciences
T - Technologijos mokslai / Technological sciences
Pieninkystės ūkiai, tvaraus ūkininkavimo sistemos, klimato kaita, ekonominis vertinimas