ES fondų investicijų ženklas.jpg picture
Title
Ironija populiariosios kultūros medijose
Code
09.3.3-LMT-K-712-19-0038
Coordinator / VDU Representative
Projekto tikslas – tyrinėti ironiją kaip raiškos lauką, priemonę bei instrumentą populiariosios kultūros medijose (kino, mados, socialinių tinklų), siekiant fiksuoti jo pokytį XXI a. kultūros kontekste bei suprasti kultūrinę ironijos reikšmę. Šiuo tikslu bus tiriamos lietuviškos ir užsienio mados, populiariojo kino bei socialinių tinklų medijos. Projekto tyrimų rezultatai bus fiksuojami moksliniuose straipsniuose, kurie bus publikuoti pripažintuose vietiniuose ir tarptautiniuose akademiniuose leidiniuose.

Projekto mokslo darbuotoja – dr. Kristina Stankevičiūtė, vadovas - dr. Pietari Esa Kääpä. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0038), pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMT).

C - Scenos ir ekrano menai / Scene and screen art
H - Humanitariniai mokslai / The humanities