Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų valdymas keičiant azoto srautus agrosistemoje


Title
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų valdymas keičiant azoto srautus agrosistemoje
Code
P-SIT-0-5
Coordinator / VDU Representative
Tikėtina, kad ilgalaikiai pasikeitimai žemės ūkio ekosistemoje yra įtakojami intensyvaus ūkininkavimo, mineralinių trąšų naudojimo ir yra tiesiogiai susiję su šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijomis. Atsižvelgiant į tai, ŠESD mažinimas – vienas svarbiausių uždavinių siekiant švelninti klimato kaitą. Agrariniame sektoriuje šis klausimas galėtų būti bent iš dalies sprendžiamas keičiant azoto trąšų šaltinius, ypač mineralines trąšas keičiant organinėmis, tuo pačių išlaikant ūkio konkurencingumą. Viena iš potencialių organinių trąšų augalininkystėje yra biodujų gamybos procese perdirbtas biosubstratas, tačiau būna įvertinti jo poveikį ŠESD emisijoms, augalų produktyvumui, kokybei, dirvožemio mikrobiologiniam aktyvumui ir mikroorganizmų struktūrai, poveikį augalams stresinėmis aplinkos sąlygomis bei biodujų gamybos tvarumo rodikliams. Įgyvendinus projektą bus gauta naujų žinių apie (a) intensyvaus tręšimo poveikį ekosistemai (b) maisto medžiagų, ypač azoto, įnešamų su skirtingų rūšių biosubstratu atitikimą sėjomainos augalų poreikiams; (c) ŠESD emisijų iš skirtingai tręšiamo dirvožemio bendruosius kaitos dėsningumus ir ypatumus (d) biodujų gamybos tvarumą ir vietą šalies žemės ūkio sektoriuje. Bus ištirti pokyčiai dirvožemio bakterijų bendrijoje, nustatytos augalų produktyvumo ir ŠESD emisijų modeliavimo galimybės naudojant skirtingų rūšių biosubstratą, bus suformuoti tam tikros rūšies biosubstratai ir ištirta .
A - Žemės ūkio mokslai / Agricultural sciences
T - Technologijos mokslai / Technological sciences
Šiltnamio efektas, trąšos, ekosistema, ŠESD