Agroinovacijų mokslinių tyrimų bazės modernizavimas


esinvesticiju ženklas.jpg picture
Title
Agroinovacijų mokslinių tyrimų bazės modernizavimas
Code
01.1.1-CPVA-V-701-17-0001
Coordinator / VDU Representative
Start Date
2019-06-28
Expected Completion
2022-06-30
Status
Vykdomas
Scope
Nacionalinis
Site
https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/agroinovaciju-moksliniu-tyrimu-bazes-modernizavimas-1
Projekto tikslas – sustiprinti MTEPI potencialą Agroinovacijų ir maisto technologijų srityje Vytauto Didžiojo universitete. Tikslui pasiekti numatytas uždavinys – atnaujinti Vytauto Didžiojo universiteto MTEPI infrastruktūrą, pritaikant ją MTEPI veikloms Agroinovacijų ir maisto technologijų srityse. Projekto metu bus vykdomos dvi veiklos: 1) 4E2p pastato rekonstrukcija; 2) laboratorinės įrangos įsigijimas. Projekto tikslinės grupės yra: 1. Mokslininkai, tyrėjai vykdantys MTEPI veiklą įkurtose laboratorijose. 2. II ir III studijų pakopos studentai. Netiesioginė tikslinė grupė - tai verslo subjektai, kuriems yra reikalingos paslaugos iš MTEPI veiklų. Rekonstruotame pastate planuojama įkurti mokslinių tyrimų laboratorijas. Patobulinta infrastruktūra leis VDU mokslininkams efektyviai įsitraukti į MTEPI prioriteto „Tvarūs agrobiologiniai ištekliai ir saugesnis maistas“ įgyvendinimą, nes įgalins tyrėjus tirti ir kurti saugesnes, natūralias maisto žaliavas, maisto sudėtines dalis ir produktus, maisto priedus, inovatyvias maisto pakuotes ir saugojimo technologijas, perspektyvias, adaptuotas maistinių ir pašarinių augalų veisles, galvijų linijų ir genotipų pradinę medžiagą su tiksliniais kokybiniais parametrais, pažangias kenksmingų organizmų kontrolės ir augalų mitybos sistemas, inovatyvias, technologinėmis, aplinkosauginėmis ir logistinėmis savybėmis pasižyminčias veiksmingas trąšas arba jų komponentus, biologinius preparatus, užtikrinančius tvarią aplinką, tiksliosios (precizinės) augalininkystės ir gyvulininkystės ūkininkavimo technologijas Sukurta infrastruktūra sudarytų galimybes sukurti tobulesnius produktus, sąlygojančius pažangius laipsniškus pokyčius pramonėje, padidinančius, lyginant su rinkoje esančiais analogais, paklausių saugių produktų asortimentą, suteikiančius pasirinkimo įvairovę vartotojams tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse, o teikiamos mokslinių tyrimų paslaugos užtikrins investicijų grąžai ir konkurenciją rinkoje.
Z - Klasifikacija netaikoma / Classification not applicable
Loading... 22 0 1000 0 false