Stacionarių technologinių procesų kontrolė ir valdymas išmaniųjų jutiklių sistemoms


KPF_NMA.jpg picture
Title
Stacionarių technologinių procesų kontrolė ir valdymas išmaniųjų jutiklių sistemoms
Code
Nr. 14PA-KK-17-1-01242-PR001
Coordinator / VDU Representative
Start Date
2017 12 15
Expected Completion
2020 12 01
Status
Vykdomas
Invitation / order of economic subject
Ne
Scope
Nacionalinis
Projekto tikslas - mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako emisiją, gyvulininkystės technologijose diegiant inovatyvias išmaniųjų jutiklių sistemas, kurios optimizuoja technologinių procesų valdymą. Pagal parengtą metodiką bus įrengtas parodomasis bandymas trejose galvijų fermose. Parodomojo bandymo esmė yra parodyti kaip įgyvendinant gyvūnų gerovės bei aplinkosaugos reikalavimus ir naudojant išmaniųjų jutiklių sistemas valdyti gamybinius procesus, optimizuoti jų parametrus ir mažinant produkcijos savikainą pasiekti, kad mažėtų amoniako ir ŠESD išmetimai į atmosferą.
T - Technologijos mokslai / Technological sciences
Loading... 22 0 1000 0 false