Erasmus plius.bmp picture
Title
Preconditions of transformation of education process in different educational contexts by applying inclusive education strategies/ Ugdymo proceso transformavimo skirtinguose edukaciniuose kontekstuose prielaidos, taikant įtraukiojo ugdymo strategijas
Code
2018-1-LT01-KA201-046957
Coordinator / VDU Representative
Department
Start Date
2018-09-01
Expected Completion
2021-08-31
Status
Vykdomas
Invitation / order of economic subject
Ne
Scope
Tarptautinis
The project continues the idea of inclusive education development in the system of general education of European countries. The conducted scientific research revealed that all the European countries seek to establish inclusive education systems and to ensure equal opportunities for each learner to experience learning success. In some countries there are schools applying systems of inclusive education; however, efforts towards the universal change in educational systems face a complicated inertia of traditional educational systems.

The Project team have set a goal to create a Transformative Educational Methodology grounded on Universal Design for Learning, inclusive values, and child’s wellbeing. Having introduced the methodology, teachers will master and apply the didactics that facilitates overcoming oflearning obstacles for each learner, the children’s motivation to learn will grow in the environment of successful education, and the teachers’ attitude towards the diversity of learners will also change.

Project activities:

1. Short-term reflexive training seminars on conceptualisation of Universal Design for Learning targeted at the Project team.

2. Creation of Transformative Educational Methodology and its implementation in schools.

3. Evaluation of the Transformative Educational Methodology under implementation.

Projekto tikslas - sukurti ir paskleisti švietimo ir mokslo bendruomenėje transformuojančią edukacinę metodologiją, grindžiamą universaliu ugdymo dizainu, įtraukiosiomis vertybėmis ir vaiko gerovę užtikrinančia ugdymo strategija. Intelektiniai produktai: 1. Inovatyvi, universalaus dizaino ugdymui strategija grindžiama švietimą transformuojanti metodika. Tikslinė grupė – bendrojo ugdymo pedagogai, studentai, būsimieji mokytojai. Paskirtis – skatinti įtraukiojo ugdymo plėtrą mokyklose. 2. Mokslo studija „Ugdymo proceso transformacija įtraukiojo ugdymo link. Paskirtis – skleisti mokslinio tyrimo rezultatus pasaulio mokslininkams ir pedagogams. 3. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa. Tikslinė grupė – šalių partnerių pedagogai. Paskirtis – skatinti įtraukiojo ugdymo plėtrą šalių partnerių mokyklose.

Numatomi rezultatai ir jų poveikis: 1. Šio projekto rezultatai atskleis konkrečius edukacinės sistemos segmentus, kuriems turi būti skiriamas pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų, švietimo politikų dėmesys. 2. Mokslinis tyrimas, atliktas taikant kokybinio tyrimo metodiką, leis išsamiai atskleisti veiksmingas priemones, skatinančias tradicinių ugdymo sistemų transformaciją į inovatyvias, kiekvieno mokinio sėkmei palankias sistemas. 3. Šio projekto rezultatai atskleis konkrečius edukacinės sistemos segmentus, kuriems turi būti skiriamas švietimo politikų dėmesys. 4. Mokslinis tyrimas, atliktas taikant kokybinio tyrimo metodiką, leis išsamiai atskleisti veiksmingas priemones, skatinančias tradicinių ugdymo sistemų transformaciją į inovatyvias, kiekvieno mokinio sėkmei palankias sistemas.

S - Socialiniai mokslai / Social sciences
Loading... 22 0 1000 0 false