Preconditions of transformation of education process in different educational contexts by applying inclusive education strategies/ Ugdymo proceso transformavimo skirtinguose edukaciniuose kontekstuose prielaidos, taikant įtraukiojo ugdymo strategijas


Erasmus plius.bmp picture
Title
Preconditions of transformation of education process in different educational contexts by applying inclusive education strategies/ Ugdymo proceso transformavimo skirtinguose edukaciniuose kontekstuose prielaidos, taikant įtraukiojo ugdymo strategijas
Code
2018-1-LT01-KA201-046957
Coordinator / VDU Representative
MTEP/non MTEP
Ne MTEP
MTEP Type
Nėra
MTEP Result
R01 – naujos žinios