Drėgmės režimo dirvožemyje reguliavimas


konkurencingas ūkis.png picture
Title
Drėgmės režimo dirvožemyje reguliavimas
Code
Nr. 35BV-KK-15-1-07890-PR001
Coordinator / VDU Representative
Start Date
2016-12-12
Expected Completion
2019-12-11
Status
Baigtas
Invitation / order of economic subject
Ne
Scope
Nacionalinis
Projekto tikslas – įvertinti dirvožemio drėgmės režimo reguliavimo priemones ir jų taikymo efektyvumą Lietuvos teritorijoje bei jų teikiamą ekonominę bei ekologinę naudą, siekiant didinti žemės ūkio konkurencingumą ir skatinti ūkininkus diegti moksliniais tyrimais grįstas inovatyvias technologijas užtikrinančias darnų gamtinių vandens išteklių naudojimą ir aplinkos puoselėjimą. Projekto uždaviniai: 1) įrengti bandomuosius objektus skirtinguose šalies regionuose; 2) stiprinti dirbančiųjų žemės ūkyje įgūdžius; 3) eksperimentiškai pagrįsti technologinės inovacijos ‒ drenažo nuotėkio valdymo sistemų valdymą ir dirvožemio drėgmės fiksavimą, konkrečiomis sąlygomis; 4) įvertinti drenažo nuotėkio reguliavimo sistemą pagal ūkinę veiklą, granuliometrinę dirvožemio sudėtį ir kt.; 5) inovaciją ekonomiškai pagrįsti įvairiomis ūkininkavimo sąlygomis; 6) identifikuoti ir pagrįsti drenažo nuotėkio reguliavimo automatizuoto valdymo sistemos modelį; 7) parengti rekomendacijas drenažo nuotėkio reguliavimo technologijų diegimui.
T - Technologijos mokslai / Technological sciences
Loading... 22 0 1000 0 false