Sisteminio vaiko gerovės modelio projektavimas einant nuo vaiko apsaugos link psichosocialinės paramos šeimai plėtojimo


LMT logo.jpg picture
Title
Sisteminio vaiko gerovės modelio projektavimas einant nuo vaiko apsaugos link psichosocialinės paramos šeimai plėtojimo
Code
S-MIP-19-17
Coordinator / VDU Representative
Start Date
2019-05-27
Expected Completion
2021-06-30
Status
Baigtas
Invitation / order of economic subject
Ne
Scope
Nacionalinis
Projekto tikslas – remiantis užsienio šalių vaiko gerovės sistemos tyrimais ir vaiko gerovės praktikos refleksija Lietuvoje identifikuoti kritinius vaiko gerovės sistemos veikimo praktikoje elementus ir projektuoti sisteminį vaiko gerovės modelį, sąlygojantį JT vaiko teisių konvencijoje numatytų vaiko gerovės principų įgyvendinimą Lietuvoje.

Uždaviniais siekiama: 1) konstruoti vaiko nepriežiūros ir smurto prieš vaiką problemos apibrėžimą, sudarant prielaidas plėtoti psichosocialines paslaugas šeimai; 2) identifikuoti praktikoje veikiančių vaiko gerovės sistemos intervencijų pobūdį ir jų taikymo tinkamumą Lietuvos situacijoje; 3) apibrėžti valstybės vaidmenį ir šeimos atsakomybes vaiko gerovės sistemoje, užtikrinant JT vaiko teisių konvencijos principų įgyvendinimą.

Tyrimo rezultatai bus publikuoti ir pristatyti nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, pateiktos rekomendacijos leis Lietuvoje sukurti tyrimais grįstą žinojimą apie sisteminį vaiko gerovės modelį ir pateikti rekomendacijas vaiko gerovės sistemos įgyvendintojams.

Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. S-MIP-19-17).

S - Socialiniai mokslai / Social sciences
Loading... 22 0 1000 0 false