Dalyvavimas ir pranešimo pristatymas užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje ICAP2018


ES.jpg picture
Title
Dalyvavimas ir pranešimo pristatymas užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje ICAP2018
Code
Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0239
Coordinator / VDU Representative
Start Date
2018-03-21
Expected Completion
2018-12-28
Status
Baigtas
Scope
Institucinis
Šio projekto tikslas - kelti tyrėjo mokslinę kompetenciją dalyvaujant tarptautiniame mokslo renginyje užsienyje bei viešinant atliekamų mokslinių tyrimų rezultatus tarptautinei psichologų bendruomenei. Projekto veikla bus įgyvendinta parengiant ir pristatant mokslinį pranešimą "Leadership and parenting: theoretical parallels and empirical links" tarptautinėje mokslinėje konferencijoje International Congress of Applied Psychology (ICAP2018). Dalyvavimas aukšto lygio tarptautinėje mokslinėje konferencijoje ne tik suteikia galimybes kelti tyrėjo kvalifikaciją, padeda vystyti jo kompetencijas, bet ir sudaro sąlygas užmegzti bendradarbiavimo ryšius. Ne mažiau reikšmingas ir Lietuvoje atliekamų tyrimų pristatymas tarptautinei psichologų bendruomenei. Be to, grįžus iš konferencijos planuojama dalintis įgytomis žiniomis su studentais, sužadintomis įžvalgomis papildyti rengiamą mokslo studiją.
S - Socialiniai mokslai / Social sciences
Loading... 22 0 1000 0 false