Studentų ir dėstytojų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas plėtojant kultūros ir kūrybinių industrijų verslo idėjas Alytaus regione


ES.jpg picture
Title
Studentų ir dėstytojų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas plėtojant kultūros ir kūrybinių industrijų verslo idėjas Alytaus regione
Code
09.3.1-ESFA-K-731-01-0035
Coordinator / VDU Representative
Department
Start Date
2017-12-19
Expected Completion
2019-12-19
Status
Vykdomas
Scope
Nacionalinis
Darbdaviai, aukštosios mokyklos ir studentai dažniausiai įvardija tas pačias priežastis, trukdančias ugdyti praktinius įgūdžius, kurie labiausiai gryninami ir tobulinami studentų praktinio mokymo (praktikos) metu:• vieningos studentų praktikos sistemos nebuvimas, • nepakankamas praktikos vadovų paruošimas, • nepakankamas aukštųjų mokyklų ir verslo atstovų bendradarbiavimas, • finansinio ar kitokio pobūdžio mechanizmų, skatinančių įmonių suinteresuotumą priimti studentus praktikai, nebuvimas. Siekiant spręsti šią problemą LPK kartu su 5 didžiausiais Lietuvos universitetais inicijuoja bendrą projektą, kurio tikslas – gerinti Lietuvos aukštojo mokslo kokybę, užtikrinant kokybišką ir efektyvų studentų paruošimą sėkmingai integruotis į darbo rinką. Sėkmingai įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai: (1) bendros partnerių patirties pagrindu bus patobulinta sumaniųjų praktikų organizavimo metodologija ir adaptuota projekte dalyvaujančioms aukštosioms mokykloms; (2) bus patobulintas ir adaptuotas projekte dalyvaujančioms aukštosioms mokykloms praktikos vadovų (iš universitetų ir iš praktikos institucijų pusės) parengimo ir bendradarbiavimo praktikos metu modelis, pritaikomas tiek sumaniosioms, tiek tradicinėms praktikoms, kaip vienas iš studentų profesinės praktikos kokybės užtikrinimo mechanizmų;(3) bus sudarytas rekomendacijų paketas dėl aukštųjų mokyklų ir įmonių/organizacijų bendradarbiavimo;(4) sumaniąją praktiką atliks ne mažiau kaip 480 aukštųjų mokyklų partnerių skirtingų specialybių ir studijų pakopų studentų.
H - Humanitariniai mokslai / The humanities
Loading... 22 0 1000 0 false