Alaino Badiou subjekto samprata šiuolaikinės politinės filosofijos kontekste


ESFIVP-I-1.jpg picture
Title
Alaino Badiou subjekto samprata šiuolaikinės politinės filosofijos kontekste
Code
Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0170
Coordinator / VDU Representative
Start Date
2017-12-01
Expected Completion
2019-11-30
Status
Baigtas
Invitation / order of economic subject
Ne
Scope
Tarptautinis
Šis projektas skirtas šiuolaikinės politinės filosofijos kontekste analizuoti prancūzų filosofo Alaino Badiou subjekto sampratą. Keliamas klausimas, kodėl Badiou, kaip ir jo filosofiniai pirmtakai ir bendraminčiai, grąžina šią iš esmės atnaujintą sampratą į šiuolaikinį filosofinį ir politinį naujųjų socialinių judėjimų diskursą, kuriam būdingesnė desubjektyvizacijos, deteritorizacijos ir geismo srautų logika. Daroma prielaida, kad atsisakydami subjekto sampratos mes patys bent jau iš dalies išsižadame gebėjimo kritikuoti esamą padėtį. Kita vertus, tokia pozicija vis labiau būdinga ne tik šiuolaikinei filosofijai, bet ir pastarojo dešimtmečio politiniams judėjimams, kuriuose bandymas priešintis šiuolaikinės galios aparatams neretai bandomas jungti su atsisakymu konstruoti aktyvų politinį subjektą, ir ieškoma kitų aktyvios kolektyvinės saviraiškos formų. Trečia, subjekto konstravimas šiuolaikinės politikos kontekste nesuspenduoja mažosios politikos procesų, bet juos pratęsia ir pagilina.Politinio subjekto samprata projekte siejama su statiškos tvarkos pertrūkiu – įvykiu ir po jo besiklostančia tiesos procedūra, numatančia, kad būsimasis subjektas į situaciją žvelgs iš įvykio perspektyvos. Paskiro ar kolektyvinio subjekto atsiradimą lemia, jam sąlygas sudaro tik įvykis. Darbe bus nagrinėjami ne tik įvykiai, galintys lemti tokių subjektų atsiradimą, bet ir patys subjektai, dažniau reikalaujantys socialinio teisingumo ir lygybės, o ne skirtumo ir įvairovės. Bus parodyta, kaip Badiou subjekto samprata praplečia mažosios politikos kontekstą, leisdama analizuoti spontaniškus pasipriešinimo protrūkius, suteikdama socialiniams judėjimams galimybes užmegzti ryšius su normalioje situacijoje nepastebimais socialiniais sluoksniais – vadinamąja tuštuma. Tokios pastangos bus skiriamos nuo pastangų primesti tai tuštumai simuliakrinį kraujo ar žemės bendrijos statusą. Taip pat bus aptariamos galimybės subjektui išlaikyti ir įtvirtinti savo tiesą imanentinėje situacijos plotmėje. Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0170) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMT).
S - Socialiniai mokslai / Social sciences
Loading... 22 0 1000 0 false