Asmens profesinio tapatumo konstravimas socialinėse medijose


ESFIVP-I-1.jpg picture
Title
Asmens profesinio tapatumo konstravimas socialinėse medijose
Code
Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0079
Coordinator / VDU Representative
Department
Start Date
2017-12-01
Expected Completion
2019-11-30
Status
Baigtas
Invitation / order of economic subject
Ne
Scope
Nacionalinis
Projekto tikslas – nustatyti, kaip save reguliuojantys socialines medijas įvaldę gimnazijų moksleiviai, universiteto studentai ir dėstytojai, suaugę dirbantieji konstruoja savo profesinį tapatumą. Atliekamas kokybinis bei kiekybinis tyrimas. Tyrime naudojami interviu, sutelktų grupių, kiekybinės apklausos raštu bei socialinių medijų duomenys. Duomenų analizei naudojama Vaizdo grindžiamoji teorija ir statistiniai duomenų analizės metodai. Laukiami rezultatai: gauti mokslo duomenys apie profesinio tapatumo konstravimo socialinėse medijose procesus skirtinguose suaugusio asmens profesinės karjeros tarpsniais, gautos naujos mokslo žinios apie save reguliuojančio suaugusio asmens profesinį tapatumą bei jo formavimą/si socialinėse medijose, gautos ir paskleistos edukologijos mokslininkams aktualios naujos žinios apie gimnazijos moksleivių, universitetų studentų bei dėstytojų bei nešvietimo sektoriuję dirbančių suaugusiųjų profesinį tapatumą, įsisavinti bei išbandyti inovatyvūs socialinių tyrimų metodai bei pasiektas aktyvesnis dalyvavimas tarptautiniuose mokslo bendradarbiavimo tinkluose. Be tarpinių bei baigiamosios mokslinio tyrimo ataskaitos, tyrimo rezultatai bus skelbiami 2 tarptautinėse mokslinėse konferencijose, 3 mokslo straipsniuose bei 1 tarptautinėje monografijoje. Vykdant rezultatų sklaidą, numatyta dalyvauti 2 tarptautinėse mokslinėse konferencijose. „Conference of the European Society for the Study of Symbolic Interaction“ planuojama dalyvauti, atlikus kokybinį tyrimą pirmų tyrimo metų pabaigoje. Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Conference on Education and New Learning Technologies“ numatoma dalyvauti atlikus kiekybinį tyrimą (antrų tyrimo metų viduryje). Projekte numatytos trys stažuotės į užsienio universitetus tyrimo fenomeno turinio žinių ir mokslo tyrimų metodologijos kompetencijų plėtrai: Kassel universitete Vokietijoje, Lodzės universitete Lenkijoje bei Lancaster universitete, Anglijoje.
S - Socialiniai mokslai / Social sciences
Loading... 22 0 1000 0 false