Alkoholio vartojimo problema Lietuvoje: tarpdisciplininis socialinių ir demografinių veiksnių tyrimas


ESFIVP-I-1.jpg picture
Title
Alkoholio vartojimo problema Lietuvoje: tarpdisciplininis socialinių ir demografinių veiksnių tyrimas
Code
Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0025
Coordinator / VDU Representative
Start Date
2017-12-01
Expected Completion
2019-11-30
Status
Baigtas
Invitation / order of economic subject
Ne
Scope
Tarptautinis
Lietuva išsiskiria ne tik trumpiausia vyrų vidutine tiktina gyvenimo trukme ES, bet ir didžiausiais mirtingumo dėl alkoholio vartojimo rodikliais. Didelio mirtingumo ir sveikatos problemos koncentracija tam tikruose visuomenės sluoksniuose ir neigiamai veikia visos populiacijos sveikatos rodiklius, išlieka svarbia kliūtimi tolesnei tvariai gyventojų sveikatos ir demografinei raidai. Šiame tyrime pasitelkus tarpdisciplininį požiūrį siekiama atskleisti Lietuvos gyventojų mirtingumo dėl alkoholio vartojimo modelio raidą, specifinės alkoholio vartojimo kultūros bruožus ir susiformavimo priežastis. Lietuvoje atliekama nemažai epidemiologinių ir demografinių tyrimų, kuriuose nagrinėjama gyventojų mirtingumo bendrosios tendencijos, diferenciacija, mirties priežasčių struktūra. Tačiau mažai dėmesio skiriama didelio mirtingumo dėl alkoholio fenomenui ir jo sociologiniams aspektams. Šiame tyrime Lietuvos gyventojų nesaikingo alkoholio vartojimo problema bus nagrinėjama integruojant makrosocialinio ir mikrosocialinio lygmens veiksnius. Numatoma nagrinėti nacionalinio, regioninio lygmens mirtingumo dėl alkoholio veiksnius bei mikrosocialinio lygmens gyvensenos veiksnius. Ši metodologinė prieiga sudarys prielaidas atskleisti sveikatos nelygybės susiformavimo, aukšto mirtingumo dėl alkoholio lygio priežastis. Tyrimas praplės sveikatos sociologijos ir demografijos mokslo žinias apie mirtingumo veiksnius. Tai yra svarbu nagrinėjant gyventojų sveikatos nelygybės ir mirtingumo dėl alkoholio problemą. Projekto empirinius pagrindus sudarys keletas informacijos šaltinių: demografinė ir epidemiologinė statistika bei sociologinio kokybinio tyrimo duomenys. Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0025) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMT).
S - Socialiniai mokslai / Social sciences
Loading... 22 0 1000 0 false