Tarptautinė socialinio tyrimo programa: socialiniai tinklai, socialinė gerovė ir religija, ISSP LT-STR


LMT.png picture
Title
Tarptautinė socialinio tyrimo programa: socialiniai tinklai, socialinė gerovė ir religija, ISSP LT-STR
Code
Nr. P-MIP-17-367
Coordinator / VDU Representative
Start Date
2017-10-02
Expected Completion
2019-09-30
Status
Vykdomas
Scope
Nacionalinis
Projekto tikslas atlikti palyginamuosius socialinių tinklų, religinių nuostatų bei socialinės gerovės vertinimų tyrimus, ir tęsti Tarptautinės socialinio tyrimo programos (ISSP) įgyvendinimą Lietuvoje. Įgyvendinant projektą bus tiriamos Lietuvos gyventojų nuostatos ir patirtys tokiose srityse kaip socialinė gerovė, socialiniai tinklai ir religija, o antrinė duomenų analizė leis Lietuvos atvejį palyginti su kitomis Europos ir pasaulio šalimis (jų ISSP yra daugiau nei 50). Šis projektas turi ne tik nacionalinę vertę, bet per dalyvavimą ISSP yra užtikrinamas Lietuvos duomenų įtraukimas į pasaulinę tyrimų erdvę, skleidžiami aukšti metodologiniai tyrimų standartai, kurių laikymąsi ir kokybę prižiūri ISSP, skatinami palyginamieji kiekybiniai tarpkultūriniai tyrimai. 2017 ir 2018 m. ISSP vykdys modulių „Socialiniai tinklai“ ir „Religija“ apklausas, o šis projektas minėtus modulius įgyvendins Lietuvoje. Projekte bus tęsiami socialinės gerovės tyrimai, kurie buvo pradėti 2010 metais. Pakartotinis papildyto socialinės gerovės modulio įtraukimas užtikrins longitudinę palyginamąją (8 metų) Lietuvos duomenų analizę ir leis atskleisti visuomenės nuostatų/ patirčių socialinės gerovės srityje kaitą. Šis modulis apima šalies socialinės struktūros vertinimus, prioritetinių socialinių problemų, valstybės vaidmens, socialinės politikos pagrindinių pasiekimų vertinimus, socialinio saugumo subjektyvias percepcijas, individo galios suvokimą, atvirumą pokyčiams, vykstančių socialinių pokyčių vertinimus. Projekto metu surinkti duomenys bus patalpinti į nacionalinį (LiDA) bei tarptautinį duomenų (Vokietijos socialinių mokslų tarnybos?GESIS) archyvus ir bus laisvai prieinami Lietuvos ir užsienio tyrėjams antrinei analizei. Tyrimo rezultatai bus pristatomi tiek akademinei, tiek plačiajai visuomenei nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose bei žiniasklaidoje.
S - Socialiniai mokslai / Social sciences
Loading... 22 0 1000 0 false