Studentų seksualinio priekabiavimo patyrimas ir subjektyviai vertinamas taikytų įveikos strategijų efektyvumas


ES.jpg picture
Title
Studentų seksualinio priekabiavimo patyrimas ir subjektyviai vertinamas taikytų įveikos strategijų efektyvumas
Code
Nr. 09.3.3-LMT-K-712-10-0185
Coordinator / VDU Representative
Start Date
2018-10-01
Expected Completion
2019-04-30
Status
Vykdomas
Scope
Institucinis
Seksualinis priekabiavimas yra įvardinamas kaip žmogaus teisių ir orumo pažeidimas, turintis neigiamas pasekmes asmens psichologinei ir fizinei sveikatai, akademiniams pasiekimams ir darbo produktyvumui. Tyrimai rodo, jog didžioji dalis nukentėjusių nuo seksualinio priekabiavimo asmenų yra studentai, kurie seksualinį priekabiavimą patiria ne tik iš savo bendraamžių, tačiau ir iš aukštojo mokslo įstaigų darbuotojų. 2018 metais Lietuvos studentų sąjungos atlikta apklausa parodė, jog 5 % studentų nurodo susidūrę su seksualiniu priekabiavimu mokslo įstaigose, tačiau tik 9 % iš visų nukentėjusių kreipėsi pagalbos. Nors seksualinio priekabiavimo problema vis dažniau pasirenkama kiekybinių tyrimų, kuriuose analizuojami įvairūs su seksualiniu priekabiavimu susiję veiksniai, objektu, tačiau vis dar trūksta tyrimų, kurie leistų geriau suprasti nuo seksualinio priekabiavimo nukentėjusių studentų individualų patyrimą bei paties seksualinio priekabiavimo pasireiškimo dinamiką, taikomų įveikos strategijų pasirinkimo ypatumus. Šie, vis dar netyrinėjami Lietuvoje, aspektai gali leisti geriau suprasti ne tik seksualinio priekabiavimo problemos kompleksiškumą ir prisidėti prie mokslinių tyrimų plėtros šia tema, tačiau ir suteikti įžvalgų realius poreikius atitinkančių prevencinių priemonių kūrimui.Projekto tikslas – įvertinti studentų seksualinio priekabiavimo patyrimą ir taikomas seksualinio priekabiavimo įveikos strategijas bei subjektyviai vertinamą strategijų efektyvumą, remiantis kokybinio tyrimo rezultatais.Projekto metu studentė parengs giluminį interviu, leidžiantį įvertinti studentų, patyrusių seksualinį priekabiavimą, patirtį bei jų taikomas seksualinio priekabiavimo įveikos strategijas ir subjektyviai vertinamą strategijų efektyvumą. Siekiant didesnio visuomenės švietimo seksualinio priekabiavimo tema ir dalinimosi žiniomis akademinėje bendruomenėje, tyrimo rezultatų pagrindu bus parengtas 1 mokslinis straipsnis ir 1 pranešimas mokslinėje konferencijoje.
S - Socialiniai mokslai / Social sciences
Loading... 22 0 1000 0 false