Priebalsių koartikuliacija žodžių sandūroje: skardėjimas ir degeminacija


ES.jpg picture
Title
Priebalsių koartikuliacija žodžių sandūroje: skardėjimas ir degeminacija
Code
09.3.3-LMT-K-712-10-0305
Coordinator / VDU Representative
Start Date
2018-10-01
Expected Completion
2019-04-30
Status
Baigtas
Invitation / order of economic subject
Ne
Scope
Nacionalinis
Projekto tikslas – nustatyti priebalsių skardėjimą ir degeminaciją (dviejų vienodų priebalsių suliejimą) žodžių (leksemų) sandūroje, šių procesų laipsnį ir preliminarius jį lemiančius veiksnius. Garsų derinimas rišliojoje kalboje gana dažnas reiškinys kalbose. Žodžių sandūroje garsų derinimas yra fakultatyvus ir gali priklausyti nuo daugelio veiksnių. Tie patys fonetiniai procesai, kurie vyksta žodžio viduje, tarp žodžių gali nevykti arba gali būti kiek silpnesnio laipsnio.Tyrimo empirinę medžiagą sudarys apie 140 sakinių, po kelis kartus įgarsintų apie 20 informantų.Išsami skardėjimo ir degeminacijos procesų analizė padės suformuluoti išvadas ir rekomendacijas, kuriomis remiantis gali būti transkribuojami tekstai naudojant tarptautinės fonetinės abėcėlės simbolius, mokant gimtakalbius ir negimtakalbius lietuvių kalbos tarties. Remiantis atliktu tyrimu kalbos technologijų kūrėjai galės parengti koartikuliacijos žodžių sandūroje modeliavimo algoritmus ir juos integruoti į kalbos atpažintuvus ir sintezatorius.
H - Humanitariniai mokslai / The humanities
Loading... 22 0 1000 0 false