Elektrochemoterapijos, kaip sisteminio priešvėžinio gydymo koncepto pagrindimas in vitro


ES.jpg picture
Title
Elektrochemoterapijos, kaip sisteminio priešvėžinio gydymo koncepto pagrindimas in vitro
Code
Nr. 09.3.3-LMT-K-712-10-0264
Coordinator / VDU Representative
Start Date
2018-10-01
Expected Completion
2019-04-30
Status
Vykdomas
Scope
Institucinis
Pasaulio sveikatos organizacijos 2015 metų duomenimis, vėžys yra 8,8 milijonų žmonių mirties priežastis. Toks didelis mirčių nuo vėžio skaičius rodo, kad globaliai maždaug 1 iš 6 mirčių sąlygojama vėžio. Be dažniausiai naudojamų priešvėžinių gydymo būdų (chirurginis naviko išpjovimas (rezekcija), radioterapija, chemoterapija, imunoterapija), taip pat pradėti vystyti pažangūs, gydymo nuo vėžio būdai, turintys tik lokalų poveikį. Vienas tokių, jau klinikinėje praktikoje taikomų, lokalių priešvėžinės terapijos būdų, yra elektrochemoterapija (ECT).Tačiau toks gydymo būdas yra lokalus t.y. veikiamos ląstelės, kurios yra paveiktos elektriniais laukais. Tokiu atveju elektrochemoterapija nepaveikia metastazinių audinių numigravusių toliau nuo naviko. Šio projekto įdėja paremta tuo, kad apoptotiškai žūdama ląstelė dar gali ekspresuoti sėkmingai transfekuotą geną. Tokiu būdu pasirinkus atitinkamą ekspresuojamą baltymą (PVZ IFN-1 beta, arba TNF- alfa) žūdamos ląstelės dar gali sukelti imuninį sisteminį atsaką. Žinoma, kad bleomicinas patekęs į ląsteles sukarpo branduolinę DNR, taip indukuojama programuota ląstelių žūtis - apoptozė. Jau parodyta, kad bleomicino sukeltos apoptozės procesas trunka nuo 24 iki 48 valandų. Taigi ląstelė išlieka gyvybinga iki 48 valandų po poveikio. Šio projekto įdėja paremta tuo, kad apoptotiškai žūdama ląstelė dar gali ekspresuoti sėkmingai transfekuotą geną. Šio projketo metu bus naudojama GFP koduojanti reporterinė plazmidė, kad būtų galima santykinai įvertinti transfekuotų ląstelių skaičių, bei bendrą santykinį pagaminto žaliai fluorescuojančio baltymo skaičių, kai tuo pačių vykdoma ir priešvėžinio vaisto bleomicino elektropernaša.
M - Medicinos ir sveikatos mokslai / Medical and health sciences
Loading... 22 0 1000 0 false