Kompleksinių mišinių skirstymo ir analizės įrangos integravimas į bepilotę skraidyklę (DRONOMOUS)


ES.jpg picture
Title
Kompleksinių mišinių skirstymo ir analizės įrangos integravimas į bepilotę skraidyklę (DRONOMOUS)
Code
Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0130
Coordinator / VDU Representative
Start Date
2017-09-29
Expected Completion
2018-10-09
Status
Baigtas
Invitation / order of economic subject
Ne
Scope
Nacionalinis
Nuotolinės analizės mokslo srityje, vis didesnį populiarumą įgyja analizėms naudojamos įrangos miniatiūrizavimas ir analizių automatizavimas. Literatūroje nurodoma, kad miniatiūrizuota analizės įranga teikia daug privalumus: reikalingi mažesni reagentų kiekiai, ko pasekoje sumažėja analizės atlikimo kaštai bei sumažinama darbuotojų sveikatos pakenkimo rizika. Oro cheminės sudėties tyrimai dažniausiai apsiriboja ties oro taršos tyrimais. Taip pat tyrimus apsunkina tai. kad siekiant nustatyti oro cheminę sudėtį, reikalingi įvairūs analizės metodai. Didžiausias šių metodų trūkumas yra tas, kad naudojant vieną metodą, galima nustatyti tik siaurą cheminių junginių spektrą. Taip pat šiems metodams reikalinga brangi įranga, sunaudojami dideli reagentų kiekiai, o didelio kiekio neįmanoma sėkmingai transportuoti į analizės vietą.Šio projekto tikslas yra sukurti bei pritaikyti oro cheminės sudėties tyrimams skirtą, į bepilotę skraidyklę įmontuotą analizės įrangą - DRONOMOUS. Integruota kapiliarinės elektroforezės įranga leis nustatyti bei įvertinti įvairių cheminių junginių koncentracijas, esančias ore. Ši įranga leis nustatyti netik pagrindinius orą teršiančių junginių kiekius bet ir platesnį cheminių junginių spektrą, Miniatiūrizuota kapiliarinės elektroforezės įranga leis sumažinti oro tyrimams atlikti reikalingus kaštus, dėl minimaliai sunaudojamų reagentų kiekio. Projekto metu bus tiriamos miniatiūrizuotos analizės įrangos integravimo į bepilotę skraidyklę galimybės ir analizės sąlygų optimizavimas. Bandinių ėmimo, analizės atlikimo bei bepilotės skraidyklės valdymo automatizavimas.
N - Gamtos mokslai / Natural Sciences
T - Technologijos mokslai / Technological sciences
Loading... 22 0 1000 0 false