Psichologinių veiksnių įtaka priimamiems sprendimams rinkiminiame piliečių elgesyje


ES.jpg picture
Title
Psichologinių veiksnių įtaka priimamiems sprendimams rinkiminiame piliečių elgesyje
Code
Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0124
Coordinator / VDU Representative
Start Date
2017-09-29
Expected Completion
2018-10-09
Status
Baigtas
Scope
Institucinis
Psichologiniai motyvai politikoje, ypač kalbant apie rinkimus ir rinkiminį elgesį yra svarbus tapatumo, socializacijos faktorius. Kintant visuomenės poreikiams, politikai tampant vis labiau mediatizuojamai – psichologiniai motyvai tampa aktualiu reiškiniu galinčiu lemti rinkėjų pasirinkimą, rinkimų prognozavimą, populizmo politikoje pasireiškimą ir panašių tendencijų atsiradimą demokratinėse valstybėse. Vis daugiau dėmesio socialinių mokslų teoretikai skiria ir tam tikriems psichologiniams motyvams, kurie lemia rinkėjų pasirinkimą balsavimo metu. Tam įtakos gali įvairūs psichologiniai faktoriai, kuriuos apima: 1) rinkiminių kampanijų (politinės komunikacijos) organizavimas; 2) pačių asmenybių, kurios yra renkamos motyvacijos ir lyderystės pristatymas visuomenei; 3) priklausymas politinei partijai (ar organizacijai); 4) įvairios politinės aplinkybės (ar aktualijos) vykstančios priešrinkiminiu (rinkimų kampanijos) laikotarpiu. Taip pat nemažai įtakos turi ir politinė psichologija, kuri susideda iš politinių veikėjų psichologinių charakteristikų. Svarbus politinės psichologijos aspektas - masių elgesio tyrimai, kurie apima rinkėjų psichologijos, viešosios nuomonės, politinių nuostatų ir panašaus tipo temas. Projektu siekiama išanalizuoti kokie psichologiniai motyvai lemia piliečių dalyvavimą ar nedalyvavimą rinkimuose, pasitikėjimo politinėmis partijomis (politiniais judėjimais) faktorius. Taip siekiama suformuoti tam tikras teorines prielaidas prognozuojant rinkimų rezultatus ir įvertinant koks yra piliečių pasirinkimas ir sprendimo priėmimas balsuojant – atsižvelgiant į demografinius klausimus, taip pat piliečių politinį raštingumą.Siekiant išsiaiškinti psichologinius veiksnius, lemiančius rinkiminį elgesį ir įtaką rinkimams yra sudaromas kiekybinės anketinės apklausos klausimynas, siekiant išsiaiškinti respondentų balsavimo įpročius. Tyrimo metodų trianguliacijos principo įgyvendinimo ir galimos tyrimo rizikos sušvelninimui yra atliekamas focus grupės tyrimas.
S - Socialiniai mokslai / Social sciences
Loading... 22 0 1000 0 false