Lietuvių kalbos žodžių fonetinis ir prozodinis savarankiškumas


ES.jpg picture
Title
Lietuvių kalbos žodžių fonetinis ir prozodinis savarankiškumas
Code
Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0120
Coordinator / VDU Representative
Start Date
2017-09-29
Expected Completion
2018-11-02
Status
Baigtas
Invitation / order of economic subject
Ne
Scope
Nacionalinis
Projekto tikslas – nustatyti svarbiausius lietuvių kalbos žodžių fonetinį ir prozodinį savarankiškumą lemiančius veiksnius. Sakytinėje kalboje žodis apibrėžiamas kitaip nei rašytinėje kalboje: sakytinėje kalboje žodžių savarankiškumas gali būti fakultatyvus ir jį gali lemti ne vienas veiksnys (semantika, gramatika, intonacija, paralingvistiniai ir ekstralingvistiniai reiškiniai ir kt.). Manoma, kad vienas iš žodžių savarankiškumo rodiklių yra pauzės tarp jų. Todėl šio tyrimo metu bus siekiama išsiaiškinti, ar pauzių tarp žodžių nebuvimas gali būti patikimas žodžių šlijimo rodiklis, koks pauzių vaidmuo skaidant pasakymą į smulkesnius vienetus ir kt. Išsami pauzių trukmės analizė, pagrįsta reprezentatyvia empirine medžiaga, padės suformuluoti išvadas ir rekomendacijas, kuriomis remiantis gali būti transkribuojami tekstai naudojant tarptautinės fonetinės abėcėlės simbolius, modeliuojamos sintezuotos kalbos pauzės, pasirenkamas tinkamas pauzių ilgis ir vieta raiškiai skaitant tekstus (pastarasis aspektas itin aktualus vis labiau populiarėjant įgarsintoms knygoms).
H - Humanitariniai mokslai / The humanities
Loading... 22 0 1000 0 false