Jaunimo dalyvavimas savivaldoje: Radviliškio atvejis


ES.jpg picture
Title
Jaunimo dalyvavimas savivaldoje: Radviliškio atvejis
Code
Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0103
Coordinator / VDU Representative
Start Date
2017-09-29
Expected Completion
2018-10-09
Status
Baigtas
Scope
Institucinis
Lietuvos teisinė bazė suteikia jaunimui galimybes dalyvauti sprendimų priėmimo procese, tačiau jaunimo dalyvavimas savivaldoje gana žemas palyginti su vyresniais žmonėmis. Tradiciškai jaunimo organizacijos yra vienas svarbiausių jaunų žmonių mobilizacijos instrumentų. Kita vertus, dalyvavimas demokratiniame procese priklauso ne tik nuo mobilizuojančių struktūrų, bet ir motyvuojančios politinės kultūros. Projekto tikslas - išanalizuoti jaunimo dalyvavimo savivaldoje skatinimo priemones Radviliškio mieste. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, dokumentų analizė, pusiau struktūruotas interviu, stebėjimas. Planuojama atlikti 12 pusiau struktūruotų interviu su Radviliškio miesto jaunimo atstovais ir jaunimo darbuotojais. Tyrimo metu bus atliekamas "Jaunimo erdvės" stebėjimas. Projekto rezultatas - tyrimo ataskaita, kurioje bus analizuojamos jaunimo dalyvavimo skatinimo priemonės tinkamos ne tik Radviliškio mieste bet ir kituose mažesniuose Lietuvos miestuose.
S - Socialiniai mokslai / Social sciences
Loading... 22 0 1000 0 false