Seksualinio priekabiavimo mažinimo galimybės Lietuvos studentų imtyje


ES.jpg picture
Title
Seksualinio priekabiavimo mažinimo galimybės Lietuvos studentų imtyje
Code
Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0019
Coordinator / VDU Representative
Start Date
2017-09-29
Expected Completion
2018-10-10
Status
Baigtas
Scope
Institucinis
Užsienio tyrimai rodo, jog su seksualiniu priekabiavimu susiduria kas antra moteris ir apie 10 proc. vyrų ir nors dažniausiai seksualinio priekabiavimo aukomis tampa studentai, kurie neretai ir įsitraukia į nepageidaujamą seksualinio pobūdžio veiklą, vis dėlto Lietuvoje trūksta tyrimų nagrinėjančių seksualinio priekabiavimo problemą, taip pat pasigendama seksualinio priekabiavimo prevencinių programų, kurių veiksmingumą įrodo užsienio patirtis. Šių programų nebuvimas neleidžia įvertinti, kiek prevencinės priemonės galėtų būti veiksmingos mažinant įsitraukimą į nepageidaujamą seksualinio pobūdžio veiklą ir didinat seksualinio priekabiavimo atpažinimą. Projekto tikslas – ugdyti studento mokslinių tyrimų atlikimo bei pristatymo įgūdžius, parengiant trumpalaikę intervencinę programą studentų seksualinio priekabiavimo atpažinimui ir mažinimui bei įvertinant jos efektyvumą. Projekto metu studentė parengs trumpalaikę intervencinę programą studentų seksualinio priekabiavimo atpažinimo didinimui ir įsitraukimo į tokią veiklą mažinimui bei įvertins jos efektyvumą. Siekiant didesnio visuomenės švietimo seksualinio priekabiavimo tema ir dalinimosi žiniomis mokslinėje bendruomenėje, tyrimo rezultatų pagrindu bus parengtas mokslinis straipsnis ir žodinis arba stendinis pranešimas nacionalinėje konferencijoje. Trumpalaikės intervencinės programos parengimas ir rezultatų pristatymas leis ne tik tobulinti studentės mokslinių tyrimų atlikimo ir rezultatų pristatymo mokslininkų bendruomenei įgūdžius, bet ir patikrinti trumpalaikės intervencinės programos realizavimo galimybes ir įvertinti jos efektyvumą mažinant įsitraukimą į nepageidaujamą seksualinio pobūdžio veiklą bei didinant seksualinio priekabiavimo atpažinimą.
S - Socialiniai mokslai / Social sciences
Loading... 22 0 1000 0 false