Lietuvių kalbos teksto sintaksinės-semantinės analizės informacinės sistemos viešųjų paslaugų vystymas (SEMANTIKA 2)


ES.jpg picture
Title
Lietuvių kalbos teksto sintaksinės-semantinės analizės informacinės sistemos viešųjų paslaugų vystymas (SEMANTIKA 2)
Code
02.3.1-CPVA-V-527-01-0002
Coordinator / VDU Representative
Start Date
2017-12-28
Expected Completion
2021-12-27
Status
Vykdomas
Invitation / order of economic subject
Ne
Scope
Nacionalinis
Atsižvelgiant į naujus šalies ūkio, rinkos bei vartotojų poreikius, įgyvendinant projektą "Semantika2" sprendžiamos nenorminės ir specialiųjų sričių rašytinės kalbos automatinės analizės, automatinės elektroninių tekstų gavybos iš įvairių šaltinių, jų tvarkybos, dokumentų išplėstinės paieškos, kalbos technologijų taikymo specialiose srityse (medicina, teisė, teisėsauga, administravimas) problemas. Projekto tikslo siekiama modernizuojant ir vystant Lietuvių kalbos sintaksinės ir semantinės analizės informacinę sistemą (toliau – LKSSAIS), modernizuojant ir sukuriant naujas su rašytinės kalbos technologijomis ir elektroninių tekstų gavybos iš įvairių šaltinių susijusias viešąsias paslaugas, sukuriant elektronines priemones (IT sprendimus), kuriuos inovatyvų elektroninių produktų/paslaugų kūrėjai galėtų perpanaudoti. Uždaviniams pasiekti bus seikiama šių rezultatų: (i) bus sukurtos 3 naujos elektroninės viešosios paslaugos - automatinė fonogramų transkribavimo tekstu paslauga, automatinė dokumentų santraukų sudarymo paslauga, tinkamos/norimos universiteto studijų programos pasirinkimo paslauga - ir bus modernizuota 1-a elektroninė paslauga - automatinė rašybos klaidų taisymo paslauga (iii) bus sukurti 12-a IT sprendimų, įskaitant bendrojo naudojimo IT sprendimus.
H - Humanitariniai mokslai / The humanities
T - Technologijos mokslai / Technological sciences
Loading... 22 0 1000 0 false