Panaudotų medinių pabėgių nukenksminimo biologiniais metodais technologijos kūrimas (REMTECH)


ESFIVP-I-1.jpg picture
Title
Panaudotų medinių pabėgių nukenksminimo biologiniais metodais technologijos kūrimas (REMTECH)
Code
01.2.2-LMT-K-718-01-0074
Coordinator / VDU Representative
Start Date
2017-12-20
Expected Completion
2021-12-19
Status
Vykdomas
Invitation / order of economic subject
Ne
Scope
Nacionalinis
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“.

Projektas vykdomas VDU kartu su partneriu UAB „Biocentras“.

Šiandien technologijos dar neleidžia visų medinių pabėgių pakeisti gelžbetoniniais, todėl pabėgių tvarkymas bus aktualus dar daugiau nei 15 m. Problema yra globali ir egzistuoja daugelyje pasaulio šalių. Pagal Europos Komisijos direktyvos 2001/90/EB (EUR-LEX-3200120090-LT) reikalavimus tokios atliekos negali būti tiesiogiai panaudotos kurui, kompostui ar kitiems dirbiniams be papildomo apdorojimo. Tokie pabėgiai gali būti deginami tik kaip kenksmingos atliekos, o pelenai vėliau atitinkamai laidojami. Ši technologija yra itin brangi, todėl kyla poreikis ekonomiškai ir saugiai aplinkos ir visuomenės sveikatos požiūriu išspręsti šią problemą.

Kadangi geležinkelio tinklai yra labai išvystyti Vakarų Europoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Australijoje, tai ši problema egzistuos pasaulyje dar 15-20 metų, kol bus pereita prie naujų technologijų ir naudojami tik gelžbetoniniai pabėgiai arba sukurti veiksmingi mažiau toksiški impregnantai. Policikliniais aromatiniais angliavandeniliais (PAA) užteršta mediena yra rimta aplinkos apsaugos problema: nes dauguma PAA yra toksiški ir gali sukelti vėžinius susirgimus. Kasmet pabėgių medienos atliekų susidaro Lietuvoje apie 30 000 vnt. (2000 t). Europoje 0,5-1 mln. t., Pasaulyje 2,850 mln.t. netinkamų naudoti pabėgių.

Šio projekto objektas yra tyrimai susiję su pabėgių medienos bioremediacijos technologinio modelio optimizavimo, taikymo ir efektyvumo tyrimais lauko sąlygomis (in situ ir ex situ).

Bus atliktas pabėgių medienos smulkinimo, paruošimo bioremediacijai ir panaudotų pabėgių cheminės sudėties skirtumų įvertinimas, policiklinių aromatinių darinių kiekių pabėgiuose nustatymo diegimas ir įteisinimas. Bus atlikti geriausiai skaidančių benzo[a]pireną, įvairius policiklinius aromatinius angliavandenilių balto puvinio grybais ir jų konsorciumų tyrimai in vitro ir ex situ (lauko sąlygomis), sukurtų konsorciumų auginimui skirtų terpių optimizavimas. Bus atliktas benzo[a]pireno biologinio skaidymo sąlygų, būdų atranka ir kultivavimo technologijų lauko sąlygomis optimizavimas, valymo technologijos efektyvumo įvertinimas. Bus atrinkti augalai, skirti fitoremediacijai įvertinti, sukurta komposto kokybės įvertinimo metodika ir įvertintas antrinės žaliavos, gautos po bioremediacijos, tinkamumas kompostavimu. Bus atlikta antrinė bioremediacija naudojant augalus. Bus atliktas naujos technologijos maketo testavimas ir technologinės dokumentacijos parengimas.

N - Gamtos mokslai / Natural Sciences
T - Technologijos mokslai / Technological sciences
Loading... 22 0 1000 0 false