Panaudotų medinių pabėgių nukenksminimo biologiniais metodais technologijos kūrimas (REMTECH)


ES invest fond LT.jpg picture
Title
Panaudotų medinių pabėgių nukenksminimo biologiniais metodais technologijos kūrimas (REMTECH)
Code
01.2.2-LMT-K-718-01-0074
Coordinator / VDU Representative
Start Date
2017-12-20
Expected Completion
2021-12-19
Status
Vykdomas
Invitation / order of economic subject
Ne
Scope
Nacionalinis

Šiandien technologijos dar neleidžia visų medinių pabėgių pakeisti gelžbetoniniais, todėl pabėgių tvarkymas bus aktualus dar daugiau nei 15 m. Problema yra globali ir egzistuoja daugelyje pasaulio šalių. Pagal Europos Komisijos direktyvos 2001/90/EB (EUR-LEX-3200120090-LT) reikalavimus tokios atliekos negali būti tiesiogiai panaudotos kurui, kompostui ar kitiems dirbiniams be papildomo apdorojimo. Tokie pabėgiai gali būti deginami tik kaip kenksmingos atliekos, o pelenai vėliau atitinkamai laidojami. Ši technologija yra itin brangi, todėl kyla poreikis ekonomiškai ir saugiai aplinkos ir visuomenės sveikatos požiūriu išspręsti šią problemą.

Kadangi geležinkelio tinklai yra labai išvystyti Vakarų Europoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Australijoje, tai ši problema egzistuos pasaulyje dar 15-20 metų, kol bus pereita prie naujų technologijų ir naudojami tik gelžbetoniniai pabėgiai arba sukurti veiksmingi mažiau toksiški impregnantai. Policikliniais aromatiniais angliavandeniliais (PAA) užteršta mediena yra rimta aplinkos apsaugos problema: nes dauguma PAA yra toksiški ir gali sukelti vėžinius susirgimus. Kasmet pabėgių medienos atliekų susidaro Lietuvoje apie 30 000 vnt. (2000 t). Europoje 0,5-1 mln. t., Pasaulyje 2,850 mln.t. netinkamų naudoti pabėgių.

Šio projekto objektas yra tyrimai susiję su pabėgių medienos bioremediacijos technologinio modelio optimizavimo, taikymo ir efektyvumo tyrimais lauko sąlygomis (in situ ir ex situ).

T - Technologijos mokslai / Technological sciences
Loading... 22 0 1000 0 false