Bioaktyvių medžiagų pernaša į ląsteles ir audinius taikant elektroporaciją ir sonoporaciją tikslinei ir sisteminei navikų terapijai


ES.jpg picture
Title
Bioaktyvių medžiagų pernaša į ląsteles ir audinius taikant elektroporaciją ir sonoporaciją tikslinei ir sisteminei navikų terapijai
Code
09.3.3-LMT-K-712-01-0188
Coordinator / VDU Representative
Start Date
2017-12-27
Expected Completion
2021-12-26
Status
Vykdomas
Invitation / order of economic subject
Ne
Scope
Nacionalinis

Piktybiniai navikai išlieka viena iš opiausių šiuolaikinės medicinos problemų. Šių pacientų gydymui naudojami priešvėžiniai preparatai dažnai sukelia sisteminius šalutinius efektus. Todėl kartu su naujų priešvėžinių preparatų kūrimu, intensyviai kuriamos ir vystomos įvairios tikslinės ir kontroliuojamos vaistų pernašos sistemos. Šiuo metu aiškiai yra parodyta, kad bioaktyvių junginių pernaša į ląsteles ir audinius gali būti pasiekta pralaidinant ląstelių membranas fiziniais metodais, susijusiais su elektrinių laukų ar ultragarsinių laukų taikymu, kas atitinkamai gali sukelti ląstelių elektroporaciją ar sonoporaciją. Šių metodų vystymo perspektyvumą akivaizdžiai reprezentuoja priešvėžinė elektrochemoterapija (ECT), kuri šiuo metu taikoma daugelyje Europos šalių., gydant pacientus sergančius paviršiniais navikais. Nors ECT sukelia pilną atsaką 85% atveju, kol kas ji apsiriboja tik lokalių navikų gydymu. Tam, kad po lokalaus naviko poveikio navikui taikant būtų galima pasiekti priešvėžinio poveikio metastazėms, būtina skatinti priešvėžinį imunitetą ir sukelti sisteminį terapinį efektą metastazių gydymui. Šie efektas gali būti pasiektas elektroporacijos ir sonoporacijos metodais navikinėse ląstelėse reguliuojant kalcio koncentraciją, medžiagų, skatinančių imunogeninę ląstelių žūtį ištekėjimą bei ECT derinant su derinant ECT su genų terapija, transfekuojant navikinį audinį genai koduojančiais imuninį atsaką reguliuojančiais citokinais. Projekto metu derinant navikinio audinio transfekciją citokinus koduojančiais genais ir negrįžtamą poraciją, kalcio jonų ir/ar priešvėžinių preparatų elektropernašą bei sonopernašą bus siekiama nustatyti sąlygas didinančias tikslinės ir sisteminės navikų terapijos efektyvumą metastazių slopinimui. Siekiant padidinti tikslinę vaistų pernašą į gilesnės lokalizacijos navikus kartu bus vystomas sonoporacijos metodas, taikant nanološus, galinčiais ne tik pernešti vaistus, bet ir gerai pasiskirstyti ultragarsu veikiamame audinyje.

Projekto tikslas – išvystyti tikslinę bioaktyvių medžiagų pernašos į ląsteles taikant elektroporacijos ir sonoporacijos technologiją efektyviai lokaliai ir sisteminei navikų terapijai.

Siekiant šio tikslo numatyta:

1. Ištirti negrįžtamos elektroporacijos, kalcio jonų bei vaistų nuo vėžio elektropernašos bendrą poveikį ląstelių gyvybingumui in vitro ir priešvėžinėje terapijoje in vivo.

2 Išvystyti bioaktyvių medžiagų pernašos į ląsteles ir navikus metodą taikant nanolašelius ir ultragarsinę SP.

3. Ištirti kalcio ir priešvėžinių vaistų imunogeninį atsaką taikant EP ir SP ir šio atsako stiprinimo galimybes.

Siekiamas rezultatas: Planuojama, kad tyrimai pagerins tikslinius elektroporacijos ir sonoporacijos vaistų pernašos metodus, ypač priešvėžinėje terapijoje. Tam, kad po lokalaus naviko poveikio navikui tikslinius vaistų pernašos būtų galima pasiekti priešvėžinio poveikio metastazėms, bus pasiūlytos gairės, kaip skatinti priešvėžinį imunitetą ir sukelti sisteminį terapinį efektą metastazių gydymui. Planuojama, kad bus tyrimų rezultatų pagrindu bus paskelbtos 10 mokslinių publikacijų. Projekto metu numatytos mokslininkų stažuotės į įvairius tyrimų centrus, todėl bus įgyjama papildoma mokslinė kompetencija būtina tiek projekto vykdymui, tiek ir šių mokslininkų kvalifikacijų tobulinimui.

Projektas finansuojamas/finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.

M - Medicinos ir sveikatos mokslai / Medical and health sciences
Loading... 22 0 1000 0 false