Šeimos, nelygybės ir demografiniai procesai


ES.jpg picture
Title
Šeimos, nelygybės ir demografiniai procesai
Code
Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0020
Coordinator / VDU Representative
Start Date
2017-12-27
Expected Completion
2021-12-26
Status
Vykdomas
Scope
Institucinis
Projektu siekiama nustatyti šeimos pokyčių ir socialinių – ekonominių nelygybių struktūrų, susiformavusių specifinio agresyvaus neoliberalaus kapitalizmo kontekste Lietuvoje, abipusę sąveiką, remiantis inovatyviais informaciniais šaltiniais ir multimetodologiniu požiūriu, o gautų Lietuvos atvejo rezultatų pagrindu prisidėti prie tarptautinės akademinės diskusijos apie šeimos kaitą, funkcijas šiuolaikiniame augančių nelygybių kapitalizme ir identifikuoti nacionaliniu lygmeniu aktualias gerovės politikos intervencijas. Projekto empirinio dėmesio centre – 1970-1985 m. gimimo kohorta, kurios aktyvusis šeimos kūrimo ir reproduktyvus periodai sutapo su kapitalistinės visuomenės formavimusi ir kurios šeiminio gyvenimo kaitos procesai iki šiol labai fragmentiškai pažinti.Projekto veiklos apima: sociologiniųir demogrfinių duomenų bazių (kiekybinės ir kokybinės) kūrimą ir jungimą su tarptautinėmis; nelygybių struktūrų įtakos šeimos gyvenimo kelio trajektorijoms tyrimą; šeimos vaidmens identifikavimą socialinių ir ekonominių nelygybių kūrime, palaikyme ir perdavime. Projekto veiklų rezultatai: sukurtos empirinės duomenų bazės, 15 mokslo straipsnių užsienio ir Lietuvos tarptautiniuose leidiniuose, 18 pranešimų tarptautinėse, regioninėse ir nacionalinėse konferencijose, 2 informaciniai leidiniai, tyrimo rezultatais grįstos rekomendacijos gerovės politikos plėtrai, 1 regioninis mokslo renginys. Projekto veiklų įgyvendinimui suburta tarptautinė aukšktos kvalifikacijos tyrėjų grupė.
S - Socialiniai mokslai / Social sciences
Loading... 22 0 1000 0 false