Citizen Science for Urban Environment and Health (CitieS-Health) / Miestų sveikata, miestiečių aplinkos ir sveikatos moksliniai tyrimai


logo-horizon2020.png picture
Title
Citizen Science for Urban Environment and Health (CitieS-Health) / Miestų sveikata, miestiečių aplinkos ir sveikatos moksliniai tyrimai
Code
824484
Coordinator / VDU Representative
Start Date
2019-01-01
Expected Completion
2022-06-30
Status
Vykdomas
Invitation / order of economic subject
Ne
Scope
Tarptautinis
Projekto tikslas – sukurti priemonę, skatinančią kurti miestiečių mokslinius projektus ir kartu su mokslininkais analizuoti gyvenamosios aplinkos ekspozicijos poveikį sveikatai. Projekto tikslams įgyvendinti planuojama sukurti efektyvų ir plačiai pritaikomą miesto gyventojų mokslinio projekto skaitmeninį modelį, kuris būtų tinkamas įvairių mokslo sričių specialistų ir visuomenės atstovų maksimaliam bendradarbiavimui. Projekto įgyvendinimo koncepcija pagrįsta nuostata, kad, siekiant sukurti sveikesnę miesto aplinką, turi būti didesnis miestiečių sąmoningumas ir išprusimas aplinkos ir sveikatos srityse ir padidėtų išaiškintų vietinių aplinkos sveikatos problemų sprendimo galimybės. Šiame tarptautiniame CitieS-Health projekte, miestų bendruomenių atstovai aktyviai bendradarbiaus su mokslininkais, mažomis ir vidutinėmis įmonėmis ir vykdomosios valdžios atstovais. Bus sukurti bandomieji (pilot) bendri miestiečių ir mokslininkų projektai penkiuose projekto vykdymo miestuose (Barselonoje, Kaune, Liublianoje, Lukoje ir Utrechte). Bandomieji projektai aprėps miesto aplinkos ekspoziciją (transporto oro tarša, triukšmas, medienos deginimo teršalai, miesto planavimas ir mobilumas), didžiausią rūpestį gyventojams keliančias sveikatos problemas ir jų tarpusavio ryšį. Miestiečiai į projektus bus įtraukiami pradedant projektą ir kuriant lokalaus tyrimo mokslinę hipotezę, taip pat numatant aktualius mokslinio tyrimo klausimus, sudarant tyrimų planą, parenkant metodus, duomenų surinkimo būdus. Kartu bus aptarti analizės metodai, duomenų interpretavimas, duomenų valdymo principai ir procedūros bei gautų naujų duomenų sklaida. Daugiau informacijos: http://citieshealth.vdu.lt/apie-projekta/

Santrauka anglų kalba

The aim of the Citizen Science Project on Urban Environment and Health (CitieS-Health) is to develop an effective citizen science model at the maximum collaboration level. The project will develop citizen science projects in five diverse European cities (Barcelona, Kaunas, Ljubljana, Amsterdam, Lucca), assessing urban air and noise pollution, wood burning, urban design and mobility at local levels. An innovative aspect of CitieS-Health is studying the link between these exposures and health impacts. Citizens will participate in defining research questions, designing and implementing studies, and analysing, interpreting and communicating results. The projects will inform the first open toolkit for the development and promotion of citizen science projects in urban environment and health. The project will also co-design a set of governance principles and procedures to allow participants control over project data and outcomes, and will contribute indicators to assess the project's impacts on different sectors.

M - Medicinos ir sveikatos mokslai / Medical and health sciences
N - Gamtos mokslai / Natural Sciences
Loading... 22 0 1000 0 false