Name
Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
City
Akademija, Kauno r.
Country
Lithuania
VDU Žemės ūkio akademijos Žemės ūkio inžinerijos fakulteto misija - perimant pažangią pasaulio patirtį, visapusiškai lavinant jaunimą, aktyviai plėtojant mokslą ir studijas, gausinti, sisteminti ir skleisti technologijos mokslų srities žinias, reikalingas techninei ir technologinei pažangai ir siekiančias užtikrinti saugaus ir sveiko maisto bei pilnavertės gyvenimo aplinkos sukūrimą.