Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų institutas

Name
Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų institutas
Code
090502
Phone
(8 37) 75 22 14
Address
Universiteto g. 10–404, 53361
City
Akademija, Kauno r.
Country
Lithuania
Level
3
Research
Taip / Yes
Type
Institutas / Institute
Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų instituto tikslas - vykdyti mokslu grįstus tvaraus žemės ūkio ir kitų bioekonomikos verslo organizacijų, kaimo vietovių integruoto vystymosi mokslinius tyrimus, studijas, eksperimentinę veiklą, aktyviai dalyvaujant žinių sklaidoje, plėtojant glaudžius ryšius su bioekonomikos verslo lyderiais bei valdymo institucijomis.