Išmaniosios technologijos ir medžiagos taikomojoje fizikoje

Tikslai, kurių siekia šios temos mokslininkų grupė: ištirti SbSClxI1-x kristalų elektrines ir optines savybes; ištirti struktūrinius ir elektrinius pasikeitimus stibio chalkohalogeniduose esant aukštam slėgiui; sukurti ir ištirti naujas pjezomechanines sistemas, skirtas supermažų gabaritų skraidantiems įrenginiams (dronams), panaudojant netradicines naujas “sumanias” medžiagas bei technologijas; sukurti bei ištirti naujas ultragarsines sistemas ir jų pagrindu sukurti levitacijos įrenginio, banginės pavaros fotokameroms, vandens užteržtumo šalinimo prietaiso prototipus; sukurti naujus nanojunginius, magnetinius ir fluorescencinius biomarkerius, ankstyvai ir greitai odos vėžio diagnostikai. Naujųjų medžiagų pagrindas būtų netoksiškas dendrimeras, į kurį būtų įterptas nanodeimantas; ištirti nanodeimantų savybes sergančių vėžinių ląstelių bimodaliniam vaizdinimui (t.y.fluorescenciniam ir magnetiniam) ir vaistų pernašos aptikimui.

The main targets of this group are as follows: investigate electrical and optical properties of SbSClxI1-x crystals; investigate structural and electrical changes that appear in chalkohalogenides under high pressure; to create and investigate new piezomechanical systems for super small size flying devices (drones), using “smart” materials and technologies; to create and investigate prototypes of new ultrasonic systems for acoustic levitation, traveling wave motor used in photo/video cameras, water pollution cleaning device; to create a new nano-compounds, magnetic and fluorescence biomarkers, for quick and early skin cancer diagnostics. The base of such new material will be non-toxic dendrimer containing nanodiamonds; investigate properties of nanodiamonds in cancer affected cells bimodal visualization (fluorescent and magnetic) as well as for drug delivery detection.