Patikimumo, saugumo ir rizikos analizės metodai

Name
Patikimumo, saugumo ir rizikos analizės metodai
Email
juozas.augutis@vdu.lt
City
Kaunas
Country
Lithuania
Klasterio mokslininkų pagrindinis tikslas – vystyti patikimumo, saugumo, rizikos analizės matematinius metodus ir jų taikymą energetikoje, pramonėje, medicinoje, kitose srityse. Taip pat siekiama kurti energijos tiekimo saugumo vertinimo teorinius principus, moksliškai pagrįsti energetinio saugumo kriterijus, rengti ir tobulinti socioekonominių, politinių ir kitų pasekmių, dėl galimų energijos sutrikimų, vertinimo metodikas. Klasterio nariai koncentruojasi ties: sistemų rizikos ir patikimumo analize; atsitiktinių dydžių sumų skirstinių asimptominė analize; diferencialinių lygčių skaitiniai sprendimo metodai.

The main goal is to develop mathematical analysis methods of reliability, security, risk and their application in energy, industry, medicine and other areas. Also researchers aim to create the theoretical principles of energy security assessment, scientifically justify criteria for energy security, develop and improve assessment methodologies of the socio-economic, political and other consequences due to arising potential energy problems. Cluster members are concentrated on: system risk and reliability analysis, the asymptotic analysis of distributions of random variables sums, numerical methods for differential equations.

Level
1
Research
Taip / Yes
Type
Klasteris / Cluster
Klasterio mokslininkų pagrindinis tikslas – vystyti patikimumo, saugumo, rizikos analizės matematinius metodus ir jų taikymą energetikoje, pramonėje, medicinoje, kitose srityse. Taip pat siekiama kurti energijos tiekimo saugumo vertinimo teorinius principus, moksliškai pagrįsti energetinio saugumo kriterijus, rengti ir tobulinti socioekonominių, politinių ir kitų pasekmių, dėl galimų energijos sutrikimų, vertinimo metodikas. Klasterio nariai koncentruojasi ties: sistemų rizikos ir patikimumo analize; atsitiktinių dydžių sumų skirstinių asimptominė analize; diferencialinių lygčių skaitiniai sprendimo metodai.

The main goal is to develop mathematical analysis methods of reliability, security, risk and their application in energy, industry, medicine and other areas. Also researchers aim to create the theoretical principles of energy security assessment, scientifically justify criteria for energy security, develop and improve assessment methodologies of the socio-economic, political and other consequences due to arising potential energy problems. Cluster members are concentrated on: system risk and reliability analysis, the asymptotic analysis of distributions of random variables sums, numerical methods for differential equations.