Instrumentinės analizės metodų vystymas ir jų taikymas molekulinei biologinių objektų, sintetinių produktų ir aplinkos analizei

Name
Instrumentinės analizės metodų vystymas ir jų taikymas molekulinei biologinių objektų, sintetinių produktų ir aplinkos analizei
Email
audrius.maruska@vdu.lt
City
Kaunas
Country
Lithuania
Pagrindiniai mokslininkų grupės siekiami tikslai yra cheminės analizės metodų kūrimas ir vystymas taikant pažangias technologijas ir tarpdisciplininę kompetenciją, cheminės analizės metodų miniatiūrizavimas ir integravimas, portabilios, autonominės įrangos ir programinės įrangos analizei kūrimas ir taikymas, sorbcinių medžiagų sintezė, įvertinimas ir taikymas chromatografijoje, elektrochromatografijoje ir kietafazėje ekstrakcijoje, nanostruktūrinių medžiagų sintezė, charakterizavimas ir panaudojimas analizei. Mokslininkai atlieka biologinių objektų, aplinkos objektų ir sintetinių produktų analizę, biologinių skysčių tiesioginę analizę, panaudojant integruotus bandinio paruošimo ir mikroanalizės metodus. Klasterio dalyviai tiria vaistinių augalų biotechnologiją ir sudėtį, atlieka augalų antrinių metabolitų analizę, epigenetinius tyrimus, įvertina augalų ekstraktų antioksidacines savybes. Atlieka biotechnologinius tyrimus aplinkos taršai mažinti, atlieka mikroorganizmų sintetinančių bakteriocinus, tam tikrus fermentus, paiešką ir įvertinimą, tiria (fermentuotų) augalinių priedų naudojimą maisto gaminiams, antivirusinių, priešvėžinių, antibakterinių, antioksidacinių fitojunginių paiešką ir savybių tyrimus.

The main objectives of the scientific group are the creation and development of chemical analysis methods by employing advanced technologies and interdisciplinary expertise; the miniaturization and integration of chemical analysis methods; designing and development of the software and hardware; synthesis of adsorbtive materials, their evaluation and application in chromatography, electrochromatography and solid-phase extraction; synthesis of a nanostructured materials, characterization and use for analysis. Scientists perform the analysis of various biological objects, i.e. food, medicinal and spices plants, bee products, beverages etc., analysis of environmental objects and synthetic products, the direct analysis of biological fluids using integrated sample preparation by spectrophotometric, chromatographic and microanalysis techniques. The cluster members use the biotechnology of medicinal plants, investigate bioremediation and phytoremediation of pollutants, perform the analysis of the composition of plant secondary metabolites, perform epigenetic tests and evaluate antioxidant properties of the plant extracts.

Level
1
Research
Taip / Yes
Type
Klasteris / Cluster
Pagrindiniai mokslininkų grupės siekiami tikslai yra cheminės analizės metodų kūrimas ir vystymas taikant pažangias technologijas ir tarpdisciplininę kompetenciją, cheminės analizės metodų miniatiūrizavimas ir integravimas, portabilios, autonominės įrangos ir programinės įrangos analizei kūrimas ir taikymas, sorbcinių medžiagų sintezė, įvertinimas ir taikymas chromatografijoje, elektrochromatografijoje ir kietafazėje ekstrakcijoje, nanostruktūrinių medžiagų sintezė, charakterizavimas ir panaudojimas analizei. Mokslininkai atlieka biologinių objektų, aplinkos objektų ir sintetinių produktų analizę, biologinių skysčių tiesioginę analizę, panaudojant integruotus bandinio paruošimo ir mikroanalizės metodus. Klasterio dalyviai tiria vaistinių augalų biotechnologiją ir sudėtį, atlieka augalų antrinių metabolitų analizę, epigenetinius tyrimus, įvertina augalų ekstraktų antioksidacines savybes. Atlieka biotechnologinius tyrimus aplinkos taršai mažinti, atlieka mikroorganizmų sintetinančių bakteriocinus, tam tikrus fermentus, paiešką ir įvertinimą, tiria (fermentuotų) augalinių priedų naudojimą maisto gaminiams, antivirusinių, priešvėžinių, antibakterinių, antioksidacinių fitojunginių paiešką ir savybių tyrimus.

The main objectives of the scientific group are the creation and development of chemical analysis methods by employing advanced technologies and interdisciplinary expertise; the miniaturization and integration of chemical analysis methods; designing and development of the software and hardware; synthesis of adsorbtive materials, their evaluation and application in chromatography, electrochromatography and solid-phase extraction; synthesis of a nanostructured materials, characterization and use for analysis. Scientists perform the analysis of various biological objects, i.e. food, medicinal and spices plants, bee products, beverages etc., analysis of environmental objects and synthetic products, the direct analysis of biological fluids using integrated sample preparation by spectrophotometric, chromatographic and microanalysis techniques. The cluster members use the biotechnology of medicinal plants, investigate bioremediation and phytoremediation of pollutants, perform the analysis of the composition of plant secondary metabolites, perform epigenetic tests and evaluate antioxidant properties of the plant extracts.