Molekulinė bioenergetika

Klasterį sudaro dvi mokslinės grupės: eukariotinių ląstelių bioenergetikos (ELB) grupė (vadovė prof. Vida Mildažienė); membranų biochemijos (MEB) grupė (vadovas prof. Rimantas Daugelavičius). ELB grupėje tiriama: ksenobiotikų (vaistinių medžiagų ir aplinkos teršalų) poveikis mitochondrijų oksidacinio fosforilinimo sistemai; hipertermijos įtaka vėžinių ir sveikų audinių ląstelėms; kamieninių ląstelių savybės ir jų taikymas širdies raumeniui regeneruoti; fizinių stresų įtaka sėklų daigumui bei vėlesniam augalų vystymuisi ir jų atsparumui ligoms. MEB grupėje tiriama: mikroorganizmų (bakterijų, archėjų, mielių) virusų patekimo į ląsteles ir išėjimo iš ląstelių mechanizmai; medžiagos ir metodai daugiavaisčio atsparumo siurblių aktyvumo nustatymui; membranose aktyvių junginių veiklos mechanizmai.

Cluster consists of two research groups: Eukaryotic Cell Bioenergetics (ELC) group (headed by prof. Vida Mildažienė); Membrane Biochemistry (MEB) group (headed by prof. Rimantas Daugelavičius). ELB group studies: effects of xenobiotics (medicinal substances and environmental pollutants) on mitochondrial oxidative phosphorylation system; the influence of hyperthermia on cancer cells and healthy tissues; and stem cell properties and their application in regeneration of cardiac muscle; influence of physical stress on the seed germination, subsequent plant growth and their resistance to disease. MEB group studies: mechanisms of viral entry into microbial (bacterial, archeal, yeast) cells and exit out of infected cells; materials and methods for evaluation of the activity of multidrug resistance pumps; action mechanisms of membrane-active compounds.