2007 m. sausio 10 d. Europos Komisija pasiūlė išsamų priemonių paketą, skirtą naujosios Europos energetikos politikos kūrimui, siekiant kovoti su klimato kaita ir skatinti ES energetinį saugumą bei konkurencingumą. 2007 m. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Nacionalinę energetikos strategiją, kurioje numatytos konkrečios užduotys Lietuvos energetikai iki 2025 metų. Pagrindinis klasterio tikslas yra naujų fundamentinių ir taikomųjų mokslo žinių sukūrimas, kurios sudarytų mokslines prielaidas alternatyviai energijai tapti tvaria, konkurencinga ir patikima, didintų jos energetinį efektyvumą bei mažintų socialines įtampas. Galima išskirti kelias tyrimų kryptis: Vandenilio technologijos. Ypatingas dėmesys skiriamas moksliniams tyrimams vandenilio energetikai vystyti akcentuojant naujų technologijų vandeniliui gauti ir saugoti kūrimą. Skaitiniai metodai branduolio fizikoje. Šios krypties tyrimų tikslas yra lengvųjų branduolių reakcijų matematinis aprašymas bei atitinkamų kompiuterinių programų, skaičiuojančių branduolių parametrus, kūrimas. Elektromagnetinės spinduliuotės poveikis gyviesiems organizmams. Šios krypties tyrimų tikslas yra nustatyti elektromagnetinės spinduliuotės poveikį gyvųjų organizmų DNR struktūrai, įvertinti minimalias spinduliuotės dozes, kurios generuoja DNR pažaidas.

As we move toward the creation of a sustainable society, much attention is being placed on artificial photosynthesis that utilizes renewable energy. Among these, active research is being done on technology for producing hydrogen from water. The technology does so through the direct decomposition of water, using a semiconductor catalyst. A major issue for semiconductor catalysts is that their visible light responsive property is not compatible with high conversion efficiency. To overcome this problem, the development of a semiconductor catalyst is in progress. Cluster is developing a new technology to produce hydrogen from water vapour using plasma activated photocatalyst. Final goal (after 4-5 years, at a lab level): energy conversion efficiency (available energy/plasma energy) – 5% or more, stable operation duration – 50 hours or more, and have a potential to be a cost competitive technology compared to existing hydrogen manufacturing methods (such as reforming steam from methanol and natural gas in the future.