Transformuojantys edukaciniai tyrimai

Klasteris siekia vykdyti aukšto tarptautinio ir nacionalinio lygmens aktualią švietimo problematiką atliepiančius, Lietuvos švietimo politikos tikslų įgyvendinimą remiančius, mokslo ir praktikos sinergiją skatinančius mokslinius tyrimus ir projektus. Klasteryje vykdomų mokslinių tyrimų kryptys: švietimo kaitos procesui aktualūs tyrimai; ugdytinio gerovę ir sėkmę lemiančių veiksnių tyrimai; inovatyvių ugdymo teorijų detalizavimo, modeliavimo, diegimo praktikoje tyrimai.

The goal of the cluster is to carry out scientific research and projects of a high international and national level, which would reflect relevant issues in education, support the implementation of the Lithuanian education policy goals, and promote synergy between science and practice. The areas of the research carried out in the cluster would be the following: research relevant to the process of change in education; research on factors that determine the well-being and success of the students; research in specifying, modelling, and practical application of innovative education theories.