Demografinių tyrimų centras

Daugumos demografinių procesų raida Lietuvoje jau du dešimtmečius yra neigiama. Žemi gimstamumo rodikliai, spartūs šeimos formų ir struktūrų pokyčiai, intensyvi emigracija ir vangi imigracija, visuomenės išsivystymui neadekvačiai aukštas ir svyruojantis mirtingumas stabdo visuomenės socialinės – ekonominės raidos tempą ir ženklins jos ateities trajektoriją dar ilgus dešimtmečius. Demografinės raidos disbalansas, kaip rodo priešakinių postindustrinių visuomenių patirtis, gali būti sėkmingai įveiktas ar bent kontroliuojamas efektyvia demografinių tyrimų žiniomis grįsta gyventojų politika. Būtent dėl to šio klasterio tikslas – tirti Lietuvos demografinių procesų raidą ir veiksnius istorinėje, šių dienų aktualijų ir ateities perspektyvoje, vykdyti lyginamuosius demografinius tyrimus, vertinti nacionalinio lygmens gyventojų politiką ir jos dedamąsias kitų šalių praktikų kontekste, teikti siūlymus viešosios politikos rengėjams. Demografinių procesų tyrimai svarbūs demografinės situacijos, jos poveikio visuomenės ekonominei, socialinei raidai supratimui, demografinės ateities vertinimui, efektyvios socialinės ir gyventojų politikos kūrimui ir modernizavimui. Vykdant klasterio mokslinių tyrimų temą, kuriamos inovatyvios ir šiuolaikiškos mokslo žinios apie gimstamumo, šeimos, visuomenės sveikatos ir mirtingumo, migracijos procesus. Jos yra sudėtinė efektyvų visuomenės valdymą grindžianti dedamoji bei tvarios visuomenės socialinės raidos prielaida. Klasterio mokslinių tyrimų rezultatai yra aktualūs ir taikytini: teikiant rekomendacijas socialinės, sveikatos, šeimos ir gimstamumo, gyventojų senėjimo, migracijos politikos formuotojams ir vykdytojams (įskaitant gyventojų politiką kuriančioms ir politines priemones įgyvendinančioms institucijoms); stiprinant bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis (dirbančiomis socialinės, sveikatos ir kitose gyventojų politikos įgyvendinimo srityje); didinant mokslinį žinojimą apie nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje vykstančius demografinius procesus, aktyvinant visuomenės ir mokslo sanglaudą.

The main research directions of the Centre for Demographic Research are studying on demographic development, demographic processes, and population policies. The main aim of the Cente is to study development and determinants of development of demographic processes (demographic sustainability, migration, fertility, family, mortality, public health, population structures, ageing) in the historical, modern, and future perspectives. The Centre also pursues comparative demographic research (with a focus on demographic monitoring), performs systematic assessments of national-level population policies and their components in the context of experiences of other countries, and prepares recommendations for policy-makers. The scientific research by the Centre include: building of innovative inter-disciplinary databases (covering demographic and related information); development of methodologies for studying determinants of social, economic, and socio-demographic differentiation of demographic processes (fertility, mortality, family formation, etc.). Involving leading international experts the Centre provides relevant education aiming at improving general and specific skills of the Lithuanian scientists and specialists of population statistics in the field of demographic research. The results of scientific studies are widely disseminated in publications, conferences, other means of scientific and mass media, and in Bachelor and Master degree programs.