Tarptautinių santykių ir saugumo procesai: Lietuva globalioje erdvėje

Klasterio misija yra rengti mokslinius tyrimus apie Lietuvos užsienio ir saugumo politiką, Lietuvos vaidmenį tarptautiniuose procesuose, su jų rezultatais supažindinti institucijas ir visuomenę ir pritaikyti tyrimų rezultatus praktinėje dimensijoje. Klasterio tikslai: nepriklausomų tyrimų organizavimas ir vykdymas; prognozės ir praktinės rekomendacijos; informacijos skleidimas viešoje erdvėje. Klasterio tyrimų kryptys: Lietuvos užsienio ir saugumo politikos (LUSP) analizė ir vertinimas– kokia yra Lietuvos užsienio ir saugumo politika: bendros LUSP kryptys; dvišaliai ir daugiašaliai santykiai, grėsmių šaltiniai, naudojamos užsienio ir saugumo politikos priemonės; Lietuvos užsienio ir saugumo politikos kaitos bei veiksnių, sąlygojančių kaitą, analizė ir vertinimas; tarptautinių santykių ir saugumo procesų ir jų poveikio Lietuvai analizė, apimant globalų, regioninį, tarpvalstybinį, vidaus ir individo lygmenis: kas veikia Lietuvos užsienio ir saugumo politiką; prognozių ir praktinių rekomendacijų teikimas: kokia Lietuvos užsienio ir saugumo politika galėtų būti, numatant kryptis ir galimus sprendimus.

The cluster aims to develop research on Lithuania’s foreign and security policy, international politics and security processes, the role of Lithuania in international processes, present the obtained research results to the institutions and wider society.The main research areas cover: Lithuanian Foreign and Security Policy (LFSP): the overall LFSP directions, bilateral and multilateral relations, sources of threats, practical foreign and security policy; changes in Lithuania’s foreign and security policy and the factors causing the changes; processes of international relations and security and their impact on LFSP in global, regional, interstate, domestic and individual levels of analysis; cluster members intend to develop a research methodology suitable for the analysis of Lithuanian foreign and security policy, and its activity in the international processes and predictions of future developments in LFSP.