Marketingo vadybos šiuolaikinėje aplinkoje tyrimai

„Marketingo vadybos šiuolaikinėje aplinkoje tyrimai“ klasterio tikslas yra plėtoti socialiniams mokslams reikšmingus tyrinėjimus marketingo srityje, turinčius taikomąją vertę įvairaus pobūdžio ir dydžio organizacijų veikloje. Pagrindiniai klasterio praktiniai tikslai yra tirti šiuolaikinių verslo ir viešojo sektoriaus organizacijų aplinkoje vykstančių pokyčių įtaką marketingo sprendimams, analizuoti ir lyginti naujausias marketingo vadybos tendencijas ir metodus, nagrinėti didžiausią vertę organizacijoms teikiančius marketingo sprendimus. Gautus tyrimų rezultatus teikti mokslinėse publikacijose, konferencijose, seminaruose ir kitose informacinės sklaidos priemonėse, į klasterio tematiką aktyviai įtraukiant Marketingo katedros studentus bei siūlyti su klasterio tematika susieti magistro baigiamuosius darbus. Klasteris plėtoja šias temas: praktiniai marketingo tyrimai. prekinio ženklo valdymo ir jo teikiamos vertės organizacijoms tyrimai; reputacijos kūrimo ir valdymo tyrimai skiriant dėmesį socialinei atsakomybei; vartotojų elgsenos tendencijų tyrimai ir jų sąsajos su marketingo sprendimais; marketingo komunikacijų sprendimų tyrimai; marketinginiai socialinių mokslų tyrimai.

Contemporary marketing has many functions at organizations, so it is important to conduct researches on the equity provided by marketing and methods that enhance competitiveness and, compare the results. The aim of the cluster „Marketing management research in the contemporary environment“ is to develop relevant research in the area of marketing that has value for organizations of various types and sizes. The main tasks of the cluster are to do research on the impact of changes in contemporary environment of business and public organizations for marketing decisions; analyze and compare latest tendencies and methods in marketing management; analyze marketing decisions that provide biggest value for organizations.