Name
Tarpdisciplininiai regionų tyrimai
City
Kaunas
Country
Lithuania

ResearchersResults 1-5 of 7 (Search time: 0.023 seconds).

FullnameDepartmentStatusResearch Interests
Barancovaitė-Skindaravičienė, KristinaAzijos studijų centras Darbuotojas / EmployeeJaponų kalba ir kultūra, lyčių ir seksualumo studijos, japonų šiuolaikinė populiarioji kultūra, tarpkultūrinė komunikacija / Japanese language and culture, gender and sexuality studies, Japanese contemporary popculture, intercultural communication
Didvalis, LinasKultūrų studijų katedra Darbuotojas / EmployeeRytų Azijos regionas, aplinkosaugos politika, aplinkosaugos judėjimai, darnusis vystymasis / East Asia region, environmental politics, environmental movements, sustainable development
Gadeikienė, MartaRegionistikos katedra Darbuotojas / EmployeeLietuvos ir Europos sąjungos vystomojo bendradarbiavimo politika, nevyriausybinės organizacijos, pilietinė visuomenė, darnus vystymasis, socialiniai judėjimai, suaugusiųjų švietimas / Lithuanian and European Union development cooperation policy, non-governmental organizations, civil society, sustainable development, social movements, adult education
Jurkynas, MindaugasRegionistikos katedra Darbuotojas / EmployeeBendradarbiavimas ir konfliktai Baltijos jūros regione, regioninis identitetas Šiaurės Europoje, partijos naujose demokratijose, ES institucijos ir integracija / Cooperation and conflicts in the Baltic Sea region, regional identity in Northern Europe, parties in new democracies, EU institutions and integration
Karpavičiūtė, IevaPolitologijos katedra Darbuotojas / EmployeeTarptautiniai santykiai, tarptautinių santykių teorijos, saugumo studijos, regioninis saugumas, tarptautiniai režimai, ginklų kontrolė, užsienio politikos analizė, viešoji diplomatija, tarptautinė politinė ekonomija, tarptautinės organizacijos / International relations, theories of international relations, security studies, regional security, international regimes, arms control, foreign policy analysis, public diplomacy, international political economy, international organizations