Tarpdisciplininiai regionų tyrimai

Name
Tarpdisciplininiai regionų tyrimai
City
Kaunas
Country
Lithuania
Tyrimų tikslas – vykdyti procesų regionuose ir tarp regionų tyrimus politiniu, ekonominiu, socialiniu, kultūriniu, istoriniu, tarpkultūriniu, antropologiniu ir kt. aspektais.Klasterio tyrimų šakos yra šios: bendrosios šakos – Orientalistikos istorija, regionų istorija, regionų studijų teorijos ir tyrimų metodologijos, lyginamieji regionų tyrimai; specialiosios šakos –Rytų Azijos studijos, Pietryčių Azijos studijos, Pietų Azijos studijos, Centrinės Azijos studijos, Afrikos studijos, Lotynų Amerikos studijos, Okeanijos studijos, Vidurio Rytų studijos, Arabų šalių studijos, Japonijos studijos, Kinijos studijos, Korėjos studijos, Indijos studijos, Irano studijos, Turkijos studijos; tarpdisciplininės šakos – regionų filosofija, regionų politika, regionų sociologija, regionų antropologija, regionų teisė, regioninė tapatybė, modernizacijos teorijos, globalizacijos tyrimai, daugiakultūriškumo tyrimai, daugiaetniškumo tyrimai, religinio pliuralizmo tyrimai, migracijos tyrimai, pokolonijinių visuomenių, demografiniai tyrimai.

The purpose of the cluster research is to carry out investigation into the processes within and between the different world regions in the political, economic, social, cultural, historical, intercultural, anthropology and other aspects. The branches of the cluster research include theories of area studies and their research methodology, comparative area studies, history of Asian studies. Special branches of the cluster include East Asian (Japan, China, Korea) Studies, Southeast Asian Studies, South Asian Studies, Central Asian Studies, African Studies, Latin American Studies, the study of Oceania, Middle Eastern Studies. Interdisciplinary branches – non-European philosophy, non-European political systems, non-European legal systems, regional identity, modernization theory, globalization studies, multicultural studies, multi-ethnicity studies, religious pluralism studies, migration studies, postcolonial societies, demographic studies.