Name
Mokymosi visą gyvenimą tyrimai
City
Kaunas
Country
Lithuania

ResearchersResults 1-5 of 24 (Search time: 0.027 seconds).

FullnameDepartmentStatusResearch Interests
Bagdonaitė-Stelmokienė, RamunėSocialinių mokslų fakultetas Darbuotojas / Employee
Daukšienė, EstelaEdukologijos tyrimų institutas Darbuotojas / EmployeeTechnologijomis grindžiamas mokymasis; technologijų taikymas švietime; virtualus mobilumas; atviri švietimo ištekliai. / Technology enhanced learning; technology application in education; virtual mobility; open educational resources.
Gedvilienė, GenutėEdukologijos tyrimų institutas Darbuotojas / EmployeeMokymasis bendradarbiaujant; bendrosios kompetencijos ir jų vertinimas; mokymo ir mokymosi paradigma; socialiniai ir kognityviniai gebėjimai; socialinis verslumas ir technologijų diegimas profesiniame mokyme; profesijos mokytojų rengimo poreikių tyrimai; mentorystė ir savanorystė. / Development of generic competencies; social and social entrepreneurship competencies; problems of learning in groups; teaching and learning paradigm; learning and self-assessment of various institutional levels; development of interactive technologies; social and cognitive skills; teachers‘ training needs research; lifelong learning.
Jurgilė, VaidaSocialinių mokslų fakultetas Darbuotojas / EmployeeGlobalusis švietimas; tarpkultūrinis švietimas; švietimo politika ir analizė; mokymasis visą gyvenimą; aukštasis mokslas. / Global education; intercultural learning; education policy and analyses; lifelong learning; leadership in higher education; higher education.
Kaminskienė, LinaEdukologijos tyrimų institutas Darbuotojas / EmployeeŠvietimo inovacijos; lyderystė švietime; technologijomis grindžiamas mokymasis; neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimas; socialinė partnerystė švietime. / Educational innovations; personalized learning; technology enhanced learning; non-formal and informal learning; business and academic cooperation models.