Asmens psichosocialinis funkcionavimas ir psichologinės jo gerinimo galimybės organizacijose, ugdymo ir sveikatos institucijose

Klasterio tyrimų tikslai yra analizuoti asmens psichosocialinio funkcionavimo raidą skirtingų psichologijos teorijų aspektais, kompleksiškai nagrinėti rizikos veiksnius ir elgesį, kurie daro įtaką asmens psichosocialinei adaptacijai organizacijose, ugdymo ir sveikatos institucijose. Mokslininkai nagrinėja pozityviuosius veiksnius, lemiančius sėkmingą psichosocialinę adaptaciją ir psichikos sveikatą kintančioje visuomenėje, kuria ir vysto psichologinio poveikio ir įvertinimo metodus, sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos strategijas. Plėtojant mokslinę temą ir diegiant mokslinių tyrimų rezultatus praktikoje, vykdomi arba partnerių teisėmis dalyvaujama įvairiuose moksliniuose projektuose. Moksliniai tyrimai vykdomi kartu su Nebraskos universitetu, Šiaurės Karolinos, Greensboro universiteto mokslininkais. Planuojami moksliniai tyrimai ir projektai bendradarbiaujant su Dom Afonso universitetu, Portugalija, Reabilitacijos ir sveikatos psichologijos centru, Šveicarija.

Cluster research is performed in the five directions as follows: Investigation into psychological and behavioural factors, related to disease development, successful health promotion and rehabilitation. Subjective quality of life and well-being: analysis of its causality and interrelation with biopsychosocial factors. Analysis of psychological and social causes and outcomes of tobacco, alcohol and other addictive substance consumption as well as other suicidal and risky behaviour, and investigation into the effectiveness of preventive measures in child, adolescent and adult populations. Analysis of psychosocial development, adjustment, and the effectiveness of teaching and learning process, as well as predisposing social and cognitive factors, in individuals of various age groups. Psychological analysis of human resource management and investigation into psychological incentives of economical well-being.