Pilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje visuomenėje

Name
Pilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje visuomenėje
Email
arturas.tereskinas@vdu.lt
City
Kaunas
Country
Lithuania
Klasterio tikslai: atskleisti, kaip visuomenė dalyvauja, ir kaip pasireiškia jos pilietiškumas įvairiose Lietuvos gyvenimo srityse; atskleisti kokios problemos kyla dėl dalyvavimo ir pilietiškumo stokos skirtingoms socialinėms grupėms institucinės visuomenės organizacijos pertvarkos laikotarpiu; vykdant palyginamuosius tyrimus, identifikuoti moderniosios visuomenės socialinio ir pilietinio dalyvavimo, naujos tapatybės konstravimo modelius dabarties socialinės raidos metu;Nustatyti dabartinio lietuvių nacionalinio identiteto modelius (raiškos būdų įvairovę), naudojamų tautinės tapatybės strategijų turinį bei jų priklausomybę nuo skirtingų valstybės ir kitų institucijų vykdomų identiteto politikų ir viešųjų praktikų; vykdyti tarpdisciplininius ir lyginamuosius lyčių santykių ir lyčių (ne)lygybės insitucionalizacijos tyrimus; tirti lyties ir socialinės klasės, amžiaus, rasės/etniškumo ir seksualumo sąveikas; nagrinėti su kokias socialinės integracijos iššūkiais susiduria šiuolaikinė visuomenė didėjančios įvairovės ir pliuralizmo kontekste; analizuoti veiksnius, skatinančius skirtingų visuomenės grupių socialinę atskirtį; tirti socialinės atskirties grupių ir individų įgalinimo strategijas, metodologiją, politiką; tirti socialinių institutų sąveiką piliečių dalyvavimo ir socialinės sanglaudos stiprinimo procesuose; vykdyti socialinės gerovės institucijų kokybės analizę ir plėtotę; tirti politinių procesų raidos tendencijas ir perspektyvas Lietuvos ir Europos Sąjungos kontekste.

The research conducted in this cluster reveals difficulties, opportunities and changes in social and civic participation in different social contexts in Lithuania; it contributes to the understanding of the models of identity construction and their diversity within changing cultural, economic and political conditions; it helps to identify groups that encounter social exclusion in contemporary society, to learn about the reasons for their exclusion and to investigate their strategies of survival. Researchers in this cluster have published numerous studies, have participated in a great number of research projects and have prepared recommendations on how to reduce social exclusion and to ensure civic participation and vitality of different social groups. They have also developed measures for empowering socially excluded groups, assessing the quality of social services and analyzing policies of social welfare. Results of the research in this cluster are particularly significant for the local, national and international institutions directly engaged in the formation and execution of policies related to employment, equal opportunities, poverty reduction, health, family and national identity.

Level
1
Research
Taip / Yes
Type
Klasteris / Cluster
Klasterio tikslai: atskleisti, kaip visuomenė dalyvauja, ir kaip pasireiškia jos pilietiškumas įvairiose Lietuvos gyvenimo srityse; atskleisti kokios problemos kyla dėl dalyvavimo ir pilietiškumo stokos skirtingoms socialinėms grupėms institucinės visuomenės organizacijos pertvarkos laikotarpiu; vykdant palyginamuosius tyrimus, identifikuoti moderniosios visuomenės socialinio ir pilietinio dalyvavimo, naujos tapatybės konstravimo modelius dabarties socialinės raidos metu;Nustatyti dabartinio lietuvių nacionalinio identiteto modelius (raiškos būdų įvairovę), naudojamų tautinės tapatybės strategijų turinį bei jų priklausomybę nuo skirtingų valstybės ir kitų institucijų vykdomų identiteto politikų ir viešųjų praktikų; vykdyti tarpdisciplininius ir lyginamuosius lyčių santykių ir lyčių (ne)lygybės insitucionalizacijos tyrimus; tirti lyties ir socialinės klasės, amžiaus, rasės/etniškumo ir seksualumo sąveikas; nagrinėti su kokias socialinės integracijos iššūkiais susiduria šiuolaikinė visuomenė didėjančios įvairovės ir pliuralizmo kontekste; analizuoti veiksnius, skatinančius skirtingų visuomenės grupių socialinę atskirtį; tirti socialinės atskirties grupių ir individų įgalinimo strategijas, metodologiją, politiką; tirti socialinių institutų sąveiką piliečių dalyvavimo ir socialinės sanglaudos stiprinimo procesuose; vykdyti socialinės gerovės institucijų kokybės analizę ir plėtotę; tirti politinių procesų raidos tendencijas ir perspektyvas Lietuvos ir Europos Sąjungos kontekste.

The research conducted in this cluster reveals difficulties, opportunities and changes in social and civic participation in different social contexts in Lithuania; it contributes to the understanding of the models of identity construction and their diversity within changing cultural, economic and political conditions; it helps to identify groups that encounter social exclusion in contemporary society, to learn about the reasons for their exclusion and to investigate their strategies of survival. Researchers in this cluster have published numerous studies, have participated in a great number of research projects and have prepared recommendations on how to reduce social exclusion and to ensure civic participation and vitality of different social groups. They have also developed measures for empowering socially excluded groups, assessing the quality of social services and analyzing policies of social welfare. Results of the research in this cluster are particularly significant for the local, national and international institutions directly engaged in the formation and execution of policies related to employment, equal opportunities, poverty reduction, health, family and national identity.