Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valstybės ir visuomenės raidos tyrimai

Šis klasteris tyrinėja Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikotarpio valstybės ir visuomenės procesų raidą, ypatingą dėmesį kreipiant socialiniams, politiniams ir kultūriniams šių procesų ypatumams. Svarbiausiomis klasterio tyrimų kryptimis laikytina: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės ir visuomenės sankirtų diskursas, valstybės politinė raida, visuomenės socialinės sandaros atodangos, Gediminaičių ir Jogailaičių dinastijų faktoriaus vaidmuo Lietuvos valstybės ir visuomenės gyvenime. Šiuo metu klasteris vienija Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Viduramžių ir Naujųjų laikų istorijos tyrinėtojus. Istorijos specialistai atlieka įvairius Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenės socialinės sandaros tyrimus, analizuoja bajorijos, diduomenės istoriją, tiria LDK politinių santykių su kaimynais istoriją, ypatingą dėmesį skiriant diplomatijos, ceremonialo, valstybinio reprezentavimo, tarptautinių sutarčių, sienų ir teritorijos raidos, istorinės geografijos ir kartografijos, genealogijos, dinastijos struktūros, LDK knygos istorijos ir kultūros temoms. Taip pat tyrinėja Bažnyčios santykius su įvairiais visuomenės sluoksniais, plėtoja ir gilina Lietuvos bei Vakarų Europos istorinių ryšių Naujaisiais laikais tyrinėjimų perspektyvas, atlieka šaltinotyrinius ir istoriografinius tyrimus. Taip pat klasterio dalyviai istorijos bakalauro ir istorijos magistrantūros studijų studentams skaito Istorijos studijų pagrindų, Istorijos metodų ir teorijos, Įvado į Lietuvos istorijos studijas, Šaltiniotyros, Pagalbinių istorijos mokslų, Istorijos filosofijos, Lietuvos istoriografijos, Europos istoriografijos, LDK luominės visuomenės: sociopolitinių bruožų, Lietuvos kultūros istorijos, LDK kultūros istorijos problemų, Bažnyčios ir visuomenės santykių Lietuvoje, Lietuvių moderniosios tautos tapsmo, Kasdienybės istorijos, Magijos, religijos ir mokslo XVI–XVIII a. Europoje kursus.

Cluster explores the processes of state and society in the period of Grand Duchy of Lithuania (GDL) with special emphasis on social and political features of these processes. The main areas of research of cluster are discourse on GDL state and society, state political development, the social structure of society, and the role of dynasty in the Lithuanian state and social life. A range of various researches on GDL society and social structure are carried out, history of nobility is analysed, political relations between GDL and neighbours are explored, emphasizing themes of diplomacy, ceremonial, territory development, historical geography and cartography, dynasty structure, book history and culture. The relationship of the Church with various sectors of society, historical ties of Lithuania and Western Europe are explored, the researches of historical sources are carried out.