Praktinės filosofijos tyrimai

Name
Praktinės filosofijos tyrimai
Email
gintautas.mazeikis@vdu.lt
City
Kaunas
Country
Lithuania
Level
1
Research
Taip / Yes
Type
Klasteris / Cluster
Šiuolaikinė praktinė filosofija plėtoja epistemologinius, metodologinius, ontologinius, istorinius tyrinėjimus turinčius didelę reikšmę šiuolaikiniams socialiniams ir humanitariniams, gamtos ir tiksliesiems mokslams ir gali būti naudojami visuomenės modernizacijos reikmėms. Tokių praktinės filosofijos tyrinėjimų yra daug ir kontinentinės Europos ir analitinės filosofijos tradicijose. Todėl yra reikšminga internalizuoti ir internacionalizuoti tokius tyrinėjimus ir lyginti jų rezultatus. Praktinės filosofijos tyrimų klasterio tikslas yra plėtoti socialiniams ir humanitariniams bei gamtos mokslams reikšmingus tyrinėjimus, turinčius taikomąją vertę istorijos, literatūros, teologijos, etnologijos, antropologijos, sociologijos, politikos, viešojo administravimo, komunikacijos, menotyros, fizikos, biologijos, ekologijos, medicinos ir kitose srityse. Praktinės filosofijos klasterio uždaviniai yra: sujungti VDU filosofijos tyrinėtojus bei aktyviai su filosofine problematika susijusius socialinių-humanitarinių mokslų tyrinėtojus dirbančius skirtinguose VDU padaliniuose: plėtoti praktinius filosofinius (fenomenologinius, istorijos filosofijos, socialinės ir politinės filosofijos ir kritikos, mokslo filosofijos, etikos) tyrinėjimus šiuolaikinėse socialinių ir humanitarinių mokslų srityse; įtraukti į tyrinėjimų ratą panašią tematiką plėtojančius magistrantus ir doktorantus ir remti jų tyrimus.

The cluster of Practical Philosophical Researches does modern inquiries in Critical Theory and Phenomenology. Researches cover contemporary “mo-vement” of Critical theory, Phenome-nology, analysis and critique of related sciences, discussion on political the-ories and processes, interpretations of cultural and religious experiences. The aims of the cluster are: to pro-vide philosophical research that could be important for not only philosophy but also for humanities, social and natural sciences; to form schools of Critical theory and Phenomenology in Lithuania. We invite representatives of history, literacy, ethnology, cultural anthropology, theology, sociology, po-litical sciences, public administration and communication, art critique, phy-sics, biology, ecology and medicine to expand critical and interdisciplinary di-alogue and participate in different pro-jects with them.