Tauta ir tradicija šiuolaikiniame pasaulyje: etnologiniai tyrimai

Name
Tauta ir tradicija šiuolaikiniame pasaulyje: etnologiniai tyrimai
Email
dalia.senvaityte@vdu.lt
City
Kaunas
Country
Lithuania
Level
1
Research
Taip / Yes
Type
Klasteris / Cluster
Pagrindinės klasterio tyrimų kryptys – etninių tradicijų kaitos, šiuolaikinio folkloro ir etnologiniai miesto tyrimai. Etninių tradicijų kaitos tyrimai apima tradicinės kultūros transformacijos nūdienos pasaulyje tyrimus, etninio, kultūrinio ir religinio tapatumo, etninių kontaktų tyrimus, lietuvių o tyrimai skirti moderniosios visuomenės folkloro, paveikto šiuolaikinių informacijos perdavimo priemonių, fiksavimui ir nagrinėjimui. Analizuojami nauji tautosakos žanrai ir tradicinių tautosakos žanrų formos pokyčiai. Miesto tyrimai apima miestų ir jų gyventojų kultūrinių sistemų ir tapatybių tyrimus. Tyrinėtojai nagrinėja miesto socialinę organizaciją, miestams būdingus socialinius ryšius ir socialinio gyvenimo modelius, naujai susiformavusias ir besiformuojančias tradicijas, miestiečių tapatumo klausimus, miesto ir ne miesto (kaimo) perskyrą ir kitus susijusius klausimus.

Main research areas of the cluster cover: transformation of ethnic traditions, research into contemporary folklore, and urban culture. Research into the development of ethnic traditions includes research into ethnic, cultural, and religious identity, ethnic contacts, and the transformations of traditional Lithuanian culture, the spread of ethnic traditions and their relevance. Research into contemporary folklore is designed to record and analyse the folklore of modern society, influenced by the contemporary means of communication, new folklore genres circulating in oral, written or visual form and new forms of traditional folklore genres. Urban research focuses on urban systems, urban population, and identities. The scholars of the cluster analyse urban social organization, social relations, and the models of urban social life. The aim of urban research is to give significance to urban ethnology, townsmen culture, and new urban traditions. Questions regarding townsmen identity, urban images, urban stereotypes, the division between urban and “nonurban”, etc.